Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Thuận: Đẩy mạnh công tác truyền thông Chương trình MTQG 1719

Đăng Diện - 07:20, 03/12/2023

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Thuận và các địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chương trình đến người dân với nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú.

Ký kết chương trình truyền thông với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận
Ký kết chương trình truyền thông với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận có dân số trên 1,2 triệu người, gồm 35 thành phần dân tộc, trong đó có 34 DTTS, tập trung sinh sống ở 15 xã thuần và 32 thôn xen ghép thuộc 8/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh, với 104.066 người, chiếm gần 8,4% dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có 10 thôn đặc biệt khó khăn, 3 xã khu vực III, 3 xã khu vực II và 25 xã, thị trấn khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo ông Nguyễn Minh Tân “Chương trình MTQG 1719 triển khai có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của người dân tham gia chương trình”. Xác định được vai trò quan trọng của công tác truyền thông, tuyên truyền đến đồng bào dân tộc, bằng nguồn vốn được giao thực hiện Dự án 10 của chương trình, Ban Dân tộc đã tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS về nội dung của Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Dân tộc, trong năm 2023, Ban Dân tộc đã phối hợp các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Tổ chức 17 lớp/842 người tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 và các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương. Phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 trênđịa bàn tỉnh Bình Thuận trên Báo Dân tộc và Phát triển (35 bài, 10 tin, 70 ảnh); trên Báo Bình Thuận: 20 kỳ cuối tuần, 55 kỳ thường kỳ; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận xây dựng 24 chương trình phát thanh và 24 chương trình truyền hình (mỗi chương trình 15 phút) tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719.

Hội nghị tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình.
Hội nghị tuyên truyền Chương trình MTQG1719 tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng DTTS và miền núi năm 2023 tại tỉnh Bình Thuận với 50 người là trưởng thôn, bản, Người có uy tín, Hội Phụ nữ, đoàn viên, thanh niên là người DTTS trên địa bàn tỉnh và các công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với 5 lớp/263 người tham dự tại 5 xã vùng đồng bào DTTS.

Ngoài ra, nhiều địa phương cũng lắp đặt pa nô tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 tại các xã vùng DTTS.

Thông qua đó, các nội dung thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, các gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi... được truyền tải đến đồng bào với các nội dung đa dạng, phong phú. Phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền, năm 2023, Ban Dân tộc Bình Thuận đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và đưa đoàn Người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại tác tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Tại các hội nghị, Người có uy tín đã được các sở, ngành cung cấp các thông tin về chính sách dân tộc, tình hình công tác dân tộc trong nước và tại địa phương; đồng thời qua chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, Người có uy tín khi trở về địa phương sẽ là những nhân tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tại địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lắp đặt pa nô tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc
Lắp đặt pa nô tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc

Ông Lê Văn Đẻn, Người có uy tín ở xã Măng Tố, huyện Tánh Linh cho biết “Được tham gia các hội nghị tập huấn và đi tham quan, học tập kinh nghiệm giúp mình hiểu rõ thêm các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mô hình sản xuất, bảo tồn văn hóa của đồng bào các tỉnh bạn, khi trở về địa phương mình sẽ tuyên truyền, vận động gia đình và đồng bào áp dụng để phát triển sản xuất”.

Theo báo cáo của các địa phương bằng nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình MTQG 1719, các địa phương đã tổ chức nhiều lớp tuyên truyền “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, “Thực hiện bình đẳng giới”, lắp đặt các panô tuyên truyền Chương trình MTQG tại các địa bàn xã, thôn vùng đồng bào DTTS.

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc cho biết “Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, đã giúp các hộ đồng bào DTTS nắm được mục đích, nội dung của các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nói chung và Chương trình MTQG 1719 nói riêng, từ đó, người dân sẽ tích cực tham gia thực hiện các dự án, tiểu dự án triển khai tại địa phương. Năm 2024, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến đồng bào bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình tại địa phương”.

Tin cùng chuyên mục
Miền biên viễn vào Xuân

Miền biên viễn vào Xuân

Là tỉnh miền núi, biên giới, khép lại năm 2023, Cao Bằng trở thành một trong những địa phương đạt thành tựu giảm nghèo ấn tượng, cao hơn mức bình quân chung của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cùng với các chính sách khác thì Chương trình MTQG 1719 là “đòn bẩy” để Cao Bằng giảm nghèo bền vững, giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.