Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Thuận: Giám sát công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS

T.Nhân - 14:11, 20/03/2024

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch giám sát công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Thời gian tiến hành giám sát từ tháng 3 đến tháng 6/2024.

Tỉnh Bình Thuận tăng cường giám sát công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS
Tỉnh Bình Thuận tăng cường giám sát công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS

Nội dung giám sát tập trung công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Kết hợp giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (nếu có) trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp đối với: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh. Giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Đức Linh.

Đoàn giám sát sẽ khảo sát thực tế một số công trình cấp nước sinh hoạt đã và đang đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng; việc sử dụng nước sinh hoạt tại một số hộ vùng đồng bào DTTS; làm việc trực tiếp để nghe cơ quan, địa phương, đơn vị trình bày báo cáo và trao đổi ý kiến, bổ sung làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

Việc giám sát nhằm đánh giá thực trạng việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt; việc sử dụng nước sinh hoạt của người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Buôn Đôn (Đăk Lăk): Kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Buôn Đôn (Đăk Lăk): Kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Nhìn lại kết quả từ 5 năm (2019-2024), thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III huyện huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đề ra, từ việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, trong đó ưu tiên đầu cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh, đến nay diện mạo vùng đồng bào DTTS đã có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên rõ rệt.