Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin địa phương

Bình Thuận: Phấn đấu tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào vùng DTTS và miền núi

Nguyệt Anh - 08:49, 04/12/2022

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung phát huy tối đa nội lực để vươn lên, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước.

Từ Chính sách đầu tư ứng trước của tỉnh Bình Thuận giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
Từ Chính sách đầu tư ứng trước của tỉnh Bình Thuận giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Bình Thuận có 34 DTTS với hơn 100.000 người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Địa phương tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng cơ sở, sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo đó, nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống và sự phát triển giữa các vùng, miền.

Trong giai đoạn 2021-2026, tỉnh Bình Thuận tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, từ ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động từ xã hội; gắn kết phát triển kinh tế giữa các địa phương; tập trung khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất nông nghiệp, gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và ngành nghề, dịch vụ, tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh, bền vững…

Chính sách giao khoán bảo vệ rừng giúp đồng bào DTTS tại tỉnh Bình Thuận cải thiện thu nhập
Chính sách giao khoán bảo vệ rừng giúp đồng bào DTTS tại tỉnh Bình Thuận cải thiện thu nhập

Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê tông, 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Ngoài ra, tỉnh phấn đấu 100% phòng học được kiên cố hóa, 50% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 98% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm… Tổng kinh phí thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 là hơn 850 tỷ đồng.

Để triển khai hiệu quả Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Các đơn vị liên quan trong Chương trình chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, hướng dẫn địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, Đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động trong Lễ Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình 2023

Nhiều hoạt động trong Lễ Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình 2023

Lễ Khai hạ năm 2023 diễn ra trong 3 ngày mùng 6, 7, 8 tháng Giêng âm lịch, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo thu hút đông đảo người dân hàng nghìn du khách.