Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Bình Thuận: Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS

PV - 18:25, 08/07/2022

Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2, năm 2021 - 2025” nhằm mục tiêu trang bị cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học người DTTS trên địa bàn có đủ kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề để các em học tập, lĩnh hội chương trình giáo dục một cách tốt nhất.

Tiết học Tiếng Việt tại Trường Tiểu học Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc
Tiết học Tiếng Việt tại Trường Tiểu học Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc

Đề án do UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đề án tập trung vào đổi mới hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp và các bậc cha mẹ, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng đối với việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS; xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng.

Để mang lại hiệu quả, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học triển khai tốt việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ thông qua các hoạt động lồng ghép, hoạt động giáo dục phổ thông; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, giáo dục giới tính và kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích; bảo đảm chất lượng giáo dục miền núi, vùng DTTS, giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền. Riêng đối với vùng dân tộc Chăm, các trường tổ chức dạy học tiếng Chăm theo hình thức tự chọn được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đầu tư bổ sung, thay thế, cung cấp thiết bị dạy học, đồ dùng, phần mềm dạy học tiếng Việt phù hợp cho tất cả các nhóm, lớp, điểm trường mầm non, tiểu học ở các xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn có trẻ em người DTTS. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có trẻ em người DTTS, bảo đảm đến năm 2025, có ít nhất 30% cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non và tiểu học là người Kinh công tác tại vùng dân tộc thiểu số biết tiếng mẹ đẻ của trẻ để giáo dục, giao tiếp với học sinh.

Chất lượng học tập môn Tiếng Việt và năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh từ lớp 2 - 5 có nhiều tiến bộ
Chất lượng học tập môn Tiếng Việt và năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh từ lớp 2 - 5 có nhiều tiến bộ

Trước đó, Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” được thực hiện tại 50 trường, 282 nhóm, lớp mầm non và 47 trường, 66 điểm trường tiểu học có trẻ em, học sinh DTTS thuộc 7 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh.

Bên cạnh đó, hầu hết các trường có học sinh DTTS đều xây dựng góc thư viện, góc địa phương và các góc chơi khác có gắn bảng tên bằng tiếng Việt để giúp trẻ tiếp xúc thường xuyên hơn với tiếng Việt. Các hội thi, giao lưu “Viết chữ đẹp”, “Tiếng Việt của chúng em”, “Ngày hội nói tiếng Việt”… được các trường duy trì thường xuyên…

Sau 5 năm (2016 - 2020) Bình Thuận có gần 5.000 trẻ DTTS bậc mầm non đến trường (chiếm 51% tổng số trẻ); 100% trẻ DTTS ra lớp đều được tăng cường tiếng Việt. Từ đó, trẻ có khả năng nắm bắt ngôn ngữ tiếng Việt, thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt, mạnh dạn, tự tin, có kiến thức cơ bản để bước vào lớp 1. Còn đối với bậc tiểu học, chất lượng học tập môn Tiếng Việt của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt, nhất là năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh từ lớp 2 - 5 có nhiều tiến bộ. Đa số các em có khả năng nói, nghe hiểu để giao tiếp trong sinh hoạt và đáp ứng yêu cầu học tập.