Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Hoàng Quý - 17:00, 27/06/2023

Chiều 27/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã tiếp xã giao ngài Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ngài Sugano Yuichi Trưởng đại diện Văn phòng Việt Nam của JICA.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp xã giao ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp xã giao ngài Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Tham dự buổi tiếp và làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của UBDT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông tin về các DTTS và tình hình vùng DTTS của Việt Nam; hệ thống chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với vùng DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết trong nhiệm kỳ này, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi với 10 dự án quan trọng và bố trí nguồn lực rất lớn để hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam còn có sự đóng góp to lớn của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng, to lớn đối với Việt Nam, Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH Việt Nam nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, UBDT và tổ chức JICA của Nhật Bản cũng đã có những hoạt động phối hợp từ nhiều năm trước đây. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết từ năm 2018, UBDT đã đã báo cáo Chính phủ Việt Nam và đề xuất 2 dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc; Hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS.

Theo đó, các dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Đối với dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc, các tỉnh đang tiến hành công tác chuẩn bị dự án đầu tư theo quy định. Đối với dự án Hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt Văn kiện dự án tại Quyết định số 830/QĐ-UBDT ngày 9/12/2021. Bộ Tài chính đã bố trí vốn đối ứng cho dự án. Ngày 10/1/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm gửi Đại sứ quán Nhật Bản chính thức đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại cho dự án nêu trên là dự án ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn ngài Đại sứ và Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thúc đẩy việc triển khai các dự án phối hợp. UBDT sẵn sàng đồng hành, phối hợp để hoàn thành các yêu cầu từ phía đối tác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi, tìm hiểu lẫn nhau để cụ thể hóa các dự án hợp tác.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng từ trước đến nay, phía Nhật Bản và UBDT đã có nhiều dự án hợp tác tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng cường mối hợp tác giữa hai bên. Cùng với đó, ngài Yamada Takio cho rằng hai bên còn khác nhau về mặt thủ tục thực hiện dự án, dẫn đến chưa có sự thống nhất. Trong thời gian tới, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn UBDT và JICA phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án phối hợp.

Về cụ thể, ngài Yamada Takio đề xuất UBDT cần ưu tiên cho triển khai dự án Hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS. Đối với dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc, phía Chính phủ Việt Nam cần cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ, kế hoạch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết UBDT sẽ triển khai ngay việc rà soát lại đề xuất đối với các dự án phối hợp với Nhật Bản để báo cáo Chính phủ Việt Nam; đồng thời thảo luận với các vơ quan liên quan để xác định nội dung, quy trình phù hợp với quy định pháp luật và các quan điểm, tiêu chí từ phía JICA. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị phía JICA cử đầu mối phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế (UBDT) để thống nhất các nội dung, quy trình thực hiện ngay từ đầu.

Về đề xuất của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đồng tình với việc ưu tiên cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn. Về dài hạn, UBDT sẽ nghiên cứu thêm các dự án có thể sử dụng nguồn vốn ODA đảm bảo phù hợp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh để việc triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ, đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng như tổ chức JICA cần tăng cường sự phối hợp, thảo luận về các tiêu chí, tiêu chuẩn, trình tự hồ sơ ngay từ đầu khi UBDT đề xuất dự án. Về phía Việt Nam, UBDT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ bảo đảm các dự án được thực hiện đúng với cam kết hai nước.