Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Hà Nội

Hoàng Quý - 23:04, 06/12/2022

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thân mật tiếp đón đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Hà Nội. Cùng tiếp đón Đoàn còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đoàn gồm 129 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Hà Nội, do ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc TP. Hà Nội làm Trưởng đoàn.

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Tất Vinh đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh về kết quả triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách cho Người có uy tín trên địa bàn TP. Hà Nội thời gian qua. Việc triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được Thành phố quan tâm và kịp thời chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với Người có uy tín và nâng cao hiệu quả hoạt động của Người có uy tín tại các địa phương.

Các cấp, các ngành đã quan tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tết của đồng bào DTTS, thăm hỏi Người có uy tín khi ốm đau phải điều trị tại bệnh viện; cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc, các loại báo, tạp chí và tổ chức các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho Người có uy tín.

Đặc biệt, ngoài chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hà Nội rất quan tâm và đã ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho Người có uy tín được thực hiện từ đầu năm 2022 là nguồn động viên to lớn để Người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình, tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng, với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhờ đó, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín đã đề xuất tới lãnh đạo UBDT tham mưu cho Chính phủ có những chính sách về: Bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; đào tạo nghề cho con em đồng bào DTTS; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn TP. Hà Nội; đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín TP. Hà Nội trong việc vận động bà con các dân tộc tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban Dân tộc TP. Hà Nội kế thừa các thành tích đã đạt được, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; tìm hiểu, nắm bắt các phản ánh của đội ngũ Người có uy tín để kịp thời giải quyết, tháo gỡ; tiếp tục nghiên cứu những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ Người có uy tín; tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng, thăm hỏi đau ốm, lễ tết cho đội ngũ Người có uy tín…

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn đội ngũ Người có uy tín TP. Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương; vận động con cháu, họ hàng và người dân tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương…

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã tặng quà lưu niệm của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Hà Nội.

Hình ảnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS Tp. Hà Nội 2
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS Tp. Hà Nội 4
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS Tp. Hà Nội 5
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS Tp. Hà Nội 8