Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

“Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia”

Minh Thu - 12:15, 05/08/2021

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại buổi họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới xác định Chương trình DPO (hỗ trợ ngân sách có mục tiêu). Buổi họp diễn ra sáng 5/8/2021 tại trụ sở cơ quan UBDT.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Tham dự buổi họp trực tuyến tại điểm cầu UBDT có đại diện các vụ: Kế hoạch Tài chính, Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban, Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG). Dự họp trực tuyến có đại diện Bộ Kế hoạch – Đầu tư; Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB).

Phát biểu  tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Vùng DTTS và MN của Việt Nam hiện còn rất khó khăn, trong thực hiện Chương trình MTQG, ngoài nguồn lực của Chính phủ cần có các nguồn khác. Việc huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, từ cộng đồng quốc tế, các định chế tài chính để hỗ trợ Chương trình là rất quan trọng. Bộ trưởng Hầu A Lềnh mong muốn, báo cáo kết quả của Đoàn công tác WB sẽ là căn cứ để xác định trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn nguồn vốn đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt cho Chương trình MTQG.

Tại cuộc họp trực tuyến, các thành viên tham dự đã nghe ông Christopher Lemiere, Lãnh đạo Chương trình, Giám đốc Ban Phát triển con người của WB giới thiệu tổng quan về nhiệm vụ của Đoàn công tác, Chương trình DPO và báo cáo kết quả thảo luận của Đoàn công tác, tiến độ xây dựng đề xuất Chương trình DPO với các bộ, ngành có liên quan về khung chính sách. 

Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đề xuất: Trong tháng 8/2021, UBDT cần phối hợp với WB gửi văn bản chính thức đến các bộ, ngành về việc xin ý kiến góp ý đề xuất khung chính sách và chỉ số kết quả, xác định đầu mối trong công tác xây dựng, đề xuất Chương trình. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG sớm chủ trì triển khai, hoàn thành công tác thu thập nhu cầu đầu tư, xây dựng danh mục dự án đầu tư, thông tin về năng lực tài chính của địa phương về khả năng vay lại/dư nợ công; Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kến cụ thể để thống nhất khoản vay, cơ chế tài chính; góp ý về tiêu chí lựa chọn địa bàn đầu tư, xây dựng dự án đầu tư, mức phân bổ vốn đầu tư, chủ đầu tư.

Tại cuộc họp trực tuyến, các đại biểu đã trao đổi về nội dung tài chính của Chương trình DPO, như: Nguồn vốn vay, viện trợ, điều kiện tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Quỹ đối tác Giáo dục toàn cầu (GPE) và điều kiện khoản vay WB. Cụ thể: Những đề xuất về công cụ tài chính, phương thức giải ngân, phân bổ vốn vay viện trợ, tỉ lệ cho vay lại, thành tố ưu đãi, danh mục dự án; đưa Chương trình DPO vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến cho rằng: Cần bảo đảm về khung chính sách, chủ trương đầu tư của Chương trình MTQG;  đẩy nhanh tiến độ các bước công việc sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khoản vay từ WB (vay ưu đãi 150 triệu USD từ WB theo hình thức DPO).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao quy trình thực hiện Chương trình DPO, tán thành với ý kiến của các đại biểu tham dự. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng: Trong bối cảnh nguồn lực còn khó khăn, các khoản vay và viện trợ không hoàn lại dành cho Chương trình MTQG là rất quý. Tuy là Chương trình đặc thù, nhưng Chương trình MTQG cần tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật, cùng các điều kiện của nhà tài trợ và phải triển khai sớm nhất để tham mưu, báo cáo đầy đủ với Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu: Các vụ. đơn vị thuộc UBDT cần xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công đầu mối rõ ràng, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG. Sớm hoàn thiện các thủ tục, xác định lộ trình, kế hoạch để triển khai việc vay vốn. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn WB sớm có các văn bản cam kết nguồn vốn và thẩm quyền sử dụng ngồn vốn, làm cơ sở để UBDT, các bộ, ngành của Việt Nam đề xuất với Thủ tướng Chính phủ được kịp thời. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính sớm có các hướng dẫn về quy trình, thủ tục, trình tự, quy định về hồ sơ để đạt được sự thống nhất trong hoàn thiện các thủ tục. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cần có lộ trình, khung thời gian cụ thể, thống nhất khung chính sách với các bộ, ngành, nỗ lực hết sức mình để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS

Kon Tum: Cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum tuy đã giảm dần qua hằng năm. Nhưng để đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS theo mục tiêu đề ra thì địa phương còn rất nhiều việc cần làm.