Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Châu Thành (Sóc Trăng): Nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm hướng đến phát triển toàn diện vùng DTTS

Như Tâm - 08:51, 21/06/2024

Ngày 20/6, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024.

Tham dự Đại hội có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lý Rotha - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Đại hội. Đại diện lãnh đạo huyện Châu thành có các ông: Phạm Anh Minh - Bí thư Huyện ủy; Sơn Pô - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Trương Quốc Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS huyện, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; các vị chức sắc, các tôn giáo của huyện. Đặc biệt là sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 49.500 người là DTTS về dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Châu Thành là huyện cửa ngỏ của tỉnh Sóc Trăng, có Quốc lộ 1A đi qua xuyên suốt chiều dài của huyện, với 8 đơn vị hành chính trực thuộc. Huyện có 10 thành phần DTTS sinh sống với 49.466 người, chiếm 51,96% dân số toàn huyện (trong đó, Khmer 46.229 người, chiếm 48,56% dân số toàn huyện; Hoa có 3.208 người, chiếm 3,37% còn lại các dân tộc khác có 29 người, chiếm 0,03% dân số toàn huyện.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, kinh tế huyện có nhiều chuyển biến tích cực, liên tục phát triển với nhịp độ tăng trưởng khá; hệ thống thủy lợi và giao thông nông thôn được nâng cấp và phát triển, nhiều công trình được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm trên 2,85%, riêng tỷ lệ hộ nghèo Khmer cuối năm 2023 giảm 2,77% so với năm 2019. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 678 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,45%; trong đó có 440 hộ DTTS nghèo chiếm tỷ lệ 3,05%, và hộ cận nghèo là 418 hộ, chiếm tỷ lệ 1,51%, trong đó hộ cận nghèo DTTS có 281 hộ, chiếm tỷ lệ 1,95%.

Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc, huyện Châu Thành có xã Thuận Hòa là xã khu vực III, đến đầu năm 2023 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nên huyện không còn xã khu vực III. Hiện tại huyện còn 9 ấp đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

Các cháu thiếu nhi tặng hoa đoàn chủ tịch tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Các cháu thiếu nhi tặng hoa Đoàn Chủ tịch tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Trên địa bàn huyện hiện nay được công nhận 61 Người có uy tín do UBND huyện quản lý (tăng 25 người so với năm 2019), huyện thực tốt chính sách cho Người có uy tín như: Cấp phát không thu tiền báo cho Người có uy tín, gồm Báo Sóc Trăng, Báo Dân tộc và Phát triển, thăm hỏi động viên các vị kịp thời, đúng quy định.

Toàn huyện hiện có 34/37 trường thuộc vùng đồng bào DTTS (33/34 trường học vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia; Tổng số học sinh DTTS huy động ra lớp năm học 2023 - 2024 là 11.817 học sinh; huyện có 372 giáo viên là người DTTS trong đó có 1 Nhà giáo Ưu tú).

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS luôn được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác dân tộc, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ người DTTS nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào DTTS. Huyện có 964 đảng viên là người DTTS (tăng 170 đảng viên so với năm 2019), chiếm 31,86% tổng số đảng viên của huyện.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chính sách hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Giai đoạn 2021 - 2024 thực hiện chính sách cứu đói giáp hạt năm 2022 của Ủy ban Dân tộc, huyện đã tiếp nhận và cấp phát gần 7.455kg gạo cho 181 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện nhiều chính sách đặc thù của địa phương trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào. Bên cạnh đó, nhằm duy trì phong tục hỏa táng của đồng bào dân tộc Khmer, huyện quan tâm tổ chức vận động xã hội hóa sửa chữa các lò hỏa táng tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer để phục vụ tốt việc an táng của đồng bào.

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện, Người có uy tín và cán bộ cơ sở cấp xã đã có những bài phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo phát triển kinh tế trên địa bàn huyện chưa thật hài hòa và toàn diện; nhiều mô hình sản xuất tuy có hiệu quả bước đầu nhưng chưa bền vững và khó khăn trong nhân rộng; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS tuy có giảm nhưng vẫn còn chậm; một bộ phận người dân phải rời địa phương đến các khu công nghiệp, thành phố lớn tìm việc làm; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS có nơi vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Để triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029, bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 02 ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 06/7/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới và Kế hoạch số 124 ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. 

Ông Trương Quốc Điền, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng) trao giấy khen đến các cá nhân ( ảnh: Mỹ Linh)
Ông Trương Quốc Điền, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng) trao Giấy khen đến các cá nhân. (Ảnh: Mỹ Linh)

Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc; gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tập trung cho vùng DTTS; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kịp thời phát hiện nêu gương những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong đồng bào dân tộc. 

"Tôi tin tưởng rằng, đồng bào các DTTS huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029”, bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh.

Các đại biểu được đề cử dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội ( ảnh: MỸ Linh)
Các đại biểu được đề cử dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. (Ảnh: Mỹ Linh)

Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Châu Thành đã thống nhất đề cử 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Đồng thời, đại diện Đoàn chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu huyện Châu Thành lần thứ IV, năm 2024 với nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm hướng đến phát triển toàn diện vùng DTTS của huyện.

Thực hiện Quyết tâm thư trong giai đoạn 2019 - 2024, đã có các tập thể và cá nhân đóng góp tích cực cho việc thực hiện các chỉ tiêu. Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện đã trao 9 Giấy khen cho các tập thể và 20 Giấy khen cho cá nhân.

Tin cùng chuyên mục
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Sáng 15/7, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và kết quả việc phối hợp điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.