Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Sóc Trăng: Thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ đồng bào vùng DTTS tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình MTQG 1719

Như Tâm - 14:44, 17/04/2024

Ngày 17/4, tại kỳ họp thứ 19 ( Chuyên đề), HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào DTTS học tập, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh cho 43.681 người từ 15 tuổi đến 60 tuổi tại 63 xã vùng đồng bào DTTS chưa biết chữ.

Kỳ họp thứ 19 ( Chuyên đề), HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua nhiều quyết sách trong vùng đồng bào DTTS
Kỳ họp thứ 19 ( Chuyên đề), HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua nhiều quyết sách trong vùng đồng bào DTTS

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 13/10/2022 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021- 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; theo đó đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương triển khai thực hiện thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình, với dự kiến nguồn vốn thực hiên từ ngân sách trung ương (vốn sự nghiệp) là 25 tỷ 677 triệu đồng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khái toán kinh phí thực hiện chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS tham gia học xoá mù chữ là 10 tỷ 800 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025 là 10.800 người trong vùng đồng bào DTTS cần được xoá mù chữ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố huy động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ năm 2023 là 2.160 người, năm 2024 là 4.320 người, năm 2025 là 4.320 người. Trong năm 2023, đã thực hiện cho 1.895/2.160 người dân tham gia xóa mù chữ, đạt 87,73% chỉ tiêu.

Tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết mức hỗ trợ khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ sẽ được áp dụng bằng tiền 200.000 đồng/học viên/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế của học viên, trong đó không quá 4 tháng/kỳ (đối với kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3), không quá 6 tháng/kỳ đối với (kỳ 4, kỳ 5) của chương trình học xóa mù chữ. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình học xóa mù chữ từ ngân sách trung ương, thuộc Chương trình MTQG 1719.

Theo Nghị quyết, tỉnh Sóc Trăng hiện còn 43.681 người từ 15 tuổi đến 60 tuổi tại 63 xã vùng đồng bào DTTS cần được xóa mù chữ. Trong giai đoạn 2024-2025, dự kiến chương trình học xóa mù chữ của tỉnh Sóc Trăng sẽ hỗ trợ hơn 8.900 người, với tổng kinh phí thực hiện hơn 10,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong 2 ngày 23 - 24/6, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông vận động phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự sự kiện có khoảng 300 hội viên, phụ nữ, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn bản các xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao.