Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

P. Ngọc - 23:37, 28/07/2021

Ngày 28/7/2021, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 đối với phương án xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT. Trong đó, ngành Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn cao nhất là 29,75 điểm.

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh theo phương án xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, cụ thể như sau:

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 1
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2