Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1

P. Ngọc - 18:44, 28/07/2021

Trường Đại học Lâm nghiệp đã có thông báo về điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 và xét bổ sung đợt 2, Kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021.

Trường Đại học Lâm nghiệp đã có thông báo về Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1
Trường Đại học Lâm nghiệp đã có thông báo về Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1

Theo đó, điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Lâm nghiệp theo kết quả học tập THPT đợt 1 như sau:

Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 1
Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 2
Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 3
Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 4
Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 5
Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 6