Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 30/5

Thu Hằng - Vũ Mừng - 21:13, 23/05/2024

Ngày 30/5 tới đây, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV năm 2024 sẽ được tổ chức với Chủ đề: “Cộng đồng các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đoàn kết, đổi mới sáng tạo phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”.

(TIN ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG TRUYỀN THÔNG) Hà Giang: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV năm 2024

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và triển khai 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì lần thứ III đến nay.

Đây cũng là dịp huyện Hoàng Su Phì tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV năm 2024 sẽ có sự tham dự của 150 đại biểu và được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, khơi dậy khí thế sôi nổi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp Nhân dân trong huyện. 

Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người gương mẫu, tiêu biểu, đại diện cho các DTTS sinh sống trên địa bàn, có nhiều thành tích đóng góp vào việc ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, cũng như xây dựng tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Hoàng Su Phì là huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang, nằm trên thượng nguồn sông Chảy và sông Bạc, cách thành phố Hà Giang 110 km về phía tây,

Năm 2023 tổng dân số toàn huyện là 14.650 hộ với 68.416 người, trong đó người DTTS chiếm 95,5%. Trên địa bàn huyện hiện có trên 13 dân tộc, trong đó có 09 dân tộc sinh sống thành cộng đồng, bao gồm: Dân tộc Nùng; dân tộc Dao; dân tộc Tày; dân tộc Mông; dân tộc La Chí; dân tộc Cờ Lao; dân tộc Hoa; dân tộc Phù Lá; còn lại là các dân tộc Cao Lan, Mường, Giấy, Pà Thẻn sinh sống rải rác.