Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quỳ Hợp lần thứ IV: Tiếp tục tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

An Yên - 07:43, 28/05/2024

Đó là chủ đề chính của Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) lần thứ IV, được tổ chức ngày 27/5. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 72.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quỳ Hợp lần thứ IV
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quỳ Hợp lần thứ IV

Điểm nhấn quan trọng trong 5 năm qua là sự đoàn kết, đồng thuận và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… của đồng bào các DTTS huyện Quỳ Hợp.

Tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và miền núi triển khai trên địa bàn kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đồng bào các dân tộc. Kinh tế vùng đồng bào DTTS tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt 6,17%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2023 đạt 49,19 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 1,5 - 2,1% và hiện còn 11,68%.

Văn nghệ chào mừng đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo, phát triển tương đối mạnh thời gian qua. Đến nay, toàn huyện đã có 23 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện tại, huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 1 xã đạt chuẩn nâng cao.

Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất, phương thức sản xuất ngày càng tiến bộ, hiện đại. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, nhất là các tuyến đường liên xã, liên huyện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Từ các nguồn lực của Chương trình MTQG 1719, huyện đã khởi công mới 63 công trình trên các lĩnh vực giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, thủy lợi... với tổng số vốn là 79,225 tỷ đồng; duy tu sửa chữa 12 công trình giao thông, văn hóa, giáo dục với tổng số vốn đầu tư là 2,127 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế tại 13 xã khu vực III và 7 xã khu vực II, UBND huyện đã triển khai chương trình hỗ trợ cấp được 464 con bê cái địa phương và bê cái lai Sind, tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hơn 500 hộ dân; thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi nghé sinh sản tại xã Châu Đình và Văn Lợi; thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi dê tại xã Châu Lý.

Dịch vụ thương mại ở vùng sâu, vùng xa tiếp tục phát triển. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở vùng đồng bào DTTS đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Mỹ Sơn phát biểu tại Đại hội
Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Mỹ Sơn phát biểu tại Đại hội

Đến năm 2024, toàn huyện có 1.040 lượt Người có uy tín được công nhận. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tập huấn… cho Người có uy tín được thực hiện đầy đủ, hiệu quả theo kế hoạch hằng năm. Các chính sách đến với các em học sinh vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là nguồn động viên lớn, tạo điều kiện thuận lợi để các em phấn khởi đến trường và yên tâm học tập. 

Cũng nhờ đòn bẩy từ chất lượng giáo dục toàn diện, mà tỷ lệ người DTTS là cán bộ trong các cơ quan, tổ chức ngày càng tăng. Ở các xã đông đồng bào DTTS, số cán bộ là người dân tộc chiếm 70%; cán bộ người DTTS được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý là cấp ủy ở các xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 75%, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 82%.

Trao Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các cá nhân xuất sắc
Trao Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các cá nhân xuất sắc

Đại hội đã thảo luận, trao đổi, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở Quyết tâm thư tiếp tục tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động để phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc, Đại hội đã thống nhất đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu.

Trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc
Trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc

Mục tiêu đến năm 2029, tổng độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,73%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; phấn đấu xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ gia đình chuẩn văn hóa đạt 82%; tỷ lệ làng, bản, khối xóm được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 90,6%, lao động qua đào tạo đạt 65%, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 1,5 - 2%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Đại hội đã hiệp thương bầu 28 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội, giai đoạn 2024 - 2029.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã khen thưởng 12 cá nhân; UBND huyện Quỳ Hợp tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua./.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: Nhiều chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cần được cải thiện (Bài 2)

Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: Nhiều chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cần được cải thiện (Bài 2)

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, đời sống của đại bộ phân dân cư trong năm 2023 đã được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tiếp tục giảm. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống của người dân thì nhiều chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cần cải thiện, nhất là chỉ số “Việc làm”.