Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Trà Vinh: Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS điểm cấp huyện

Như Tâm - 14:15, 25/05/2024

Sau phiên trù bị, sáng 24/5, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có: Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, năm 2024; ông Kim Rương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đến dự. Đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 33.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Tiểu Cần tham dự Đại hội.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tiểu Cần ( Trà Vinh) lần IV năm 2024
Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) lần IV năm 2024

Tiểu Cần là huyện nông thôn mới, cách trung tâm tỉnh Trà Vinh 24 km. Trên địa bàn huyện có 9 xã và 2 thị trấn với 80 ấp, khóm (trong đó có 8 xã, 1 thị trấn, 67 ấp, khóm thuộc vùng đồng bào DTTS). Đồng bào DTTS của huyện chủ yếu là dân tộc Khmer, với 35.731 người, chiếm 32,93% dân số, dân tộc Hoa có 1.171 người, chiếm 1,08% và một số ít dân tộc khác. 

Trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo chính, gồm Phật giáo, Công giáo và Cao đài với 45 cơ sở thờ tự, trong đó, có 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Đảng bộ huyện có 46 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 4.210 đảng viên (trong đó có 761 đảng viên dân tộc Khmer, 14 đảng viên dân tộc Hoa). Đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện có truyền thống đoàn kết yêu nước, gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc có đặc điểm và sắc thái văn hóa riêng được lưu giữ và không ngừng phát huy, tạo nên văn hóa đặc trưng của huyện.

Đội Thiếu nhi huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) tặng hoa đến Đoàn Chủ tịch
Đội Thiếu nhi huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) tặng hoa đến Đoàn Chủ tịch

Thực hiện Quyết tâm thư lần thứ III năm 2019, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao; bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh cho biết, Đại hội diễn ra trong lúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh đang ra sức tập trung, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. Thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, đặc biệt là thành tựu phát triển KT-XH vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện, điển hình như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 10,83%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 82,6 triệu đồng/người/năm; bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc; hệ thống chính trị các cấp được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo được kéo giảm; các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS được quan tâm bảo tồn và phát huy... 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo đại hội
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt làm sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian tới, ông Lê Thanh Bình lưu ý huyện cần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chống mọi biểu hiện cục bộ, gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết giữa các dân tộc, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy nội lực, tinh thần hội nhập, tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn đầu tư của tỉnh. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp về công tác dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh, nâng cao mức sống cho đồng bào.


Các đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV năm 2024, Ban Tổ chức Đại hội huyện Tiểu Cần đã xem xét và đề cử 18 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu huyện Tiểu Cần lần thứ IV năm 2024 với nhiều nội dung và chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024 đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào DTTS; Ban Dân tộc tỉnh đã trao Giấy khen cho 12 cá nhân; UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân.

Kết thúc Đại hội, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Trà Vinh lần IV năm 2024, đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm huyện Tiểu Cần để tiếp tục có chỉ đạo sát sao hơn cho các đơn vị tiếp theo. 

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng của Chủ tịch UBND tỉnh đến các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào DTTS
Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng của Chủ tịch UBND tỉnh đến các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào DTTS
Ông Kim Rương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cá nhân
Ông Kim Rương - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cá nhân
Ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội trao giấy khen của Ban Dân tộc đến các cá nhân
Ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội trao Giấy khen của Ban Dân tộc đến các cá nhân
Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Huyện uỷ trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các vị Người có uy tín
Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Huyện uỷ trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các vị Người có uy tín