Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đại hội Đại biểu các DTTS quận Bình Tân TP. Hồ Chí Minh lần thứ III - năm 2024: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc trong đồng bào các DTTS

Minh Thu - 08:13, 20/06/2024

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, chung sức xây dựng quận Bình Tân phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu các DTTS quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh lần thứ III - năm 2024 đã được tổ chức trang trọng sáng 19/6.

TIN SÂU: Đại hội Đại biểu các DTTS Quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh lần thứ III - năm 2024: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc trong đồng bào các DTTS

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2024; ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2024. Tham dự Đại hội có đại diện các sở, ngành TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Bình Tân và 150 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 40.200 đồng bào của 27 dân tộc sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân.

Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội chỉ rõ: Thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024, đồng bào các DTTS trên địa bàn quận Bình Tân đã cùng động viên nhau phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng nỗ lực học tập, lao động, vượt qua những khó khăn thử thách, không ngừng vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng Quận và phát triển TP. Hồ Chí Minh. Chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quận Bình Tân hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các DTTS quận Bình Tân lần thứ II - năm 2019, toàn hệ thống chính trị đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Quận ủy Bình Tân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Công tác nâng cấp, mở rộng đường hẻm, sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trường học, công viên được quan tâm đầu tư đồng bộ; công tác an sinh xã hội được quan tâm, các chính sách về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho đồng bào DTTS được thực hiện tốt góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ, hòa nhập chung vào sự phát triển toàn diện của Quận.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động thu hút đông đảo đồng bào DTTS hưởng ứng và tham gia đã góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện công tác dân tộc được hình thành, như: Mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ Hoa vượt khó”, mô hình “Câu lạc bộ Truyền thống văn hóa các dân tộc”, mô hình “Phụ nữ DTTS khởi nghiệp và phát triển kinh tế”…

Nhiều Người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS trở thành tấm gương đoàn kết dân tộc, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ là người DTTS đã có bước trưởng thành đóng góp nhiều vào thành tích chung Quận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong đồng bào DTTS được đảm bảo, ổn định, đồng bào DTTS chấp hành nghiêm các chủ trương, đướng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho 2 tập thể; trao 7 Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh cho 2 tập thể và 5 cá nhân tại Đại hội.
Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho 2 tập thể; trao 7 Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh cho 2 tập thể và 5 cá nhân tại Đại hội

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã xem Video clip về những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc trên địa bàn Quận giai đoạn 2019 - 2024; nghe báo cáo tham luận của những đơn vị điển hình. Qua đó, đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Tân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc. Đồng thời, đề cao những việc làm của các cấp, các ngành, đồng bào các DTTS tiêu biểu cùng chung tay chăm lo đến đồng bào các DTTS có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua, như: “Chia sẻ yêu thương”; trao phương tiện sinh kế, trao học bổng cho con em đồng bào DTTS, chăm sóc sức khỏe, xóa nhà tạm… góp phần xây dựng địa phương vững mạnh và từng bước phục hồi kinh tế, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029: Triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của TP. Hồ Chí Minh liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước về lĩnh vực dân tộc nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào DTTS, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn quận Bình Tân giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạo điều kiện phát triển toàn diện, nhanh, bền vững trong đồng bào DTTS; giảm dần số hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Các ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Võ Trọng Nam và Nguyễn Minh Nhựt chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội
Các ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Võ Trọng Nam và Nguyễn Minh Nhựt chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào các DTTS trong các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững để góp phần hỗ trợ, cải thiện, nâng cao thu nhập, tiếp cận ngày càng nhiều các dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào DTTS, hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS. Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS tại địa phương. 

Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín trong đồng bào các DTTS tại khu dân cư, củng cố sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển Thành phố, Quận; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc trong đồng bào các DTTS, hướng tới mục tiêu các dân tộc đoàn kết, chung sức xây dựng quận Bình Tân phát triển bền vững...

Phấn đấu đến năm 2029, duy trì kết quả không còn hộ nghèo trong đồng bào DTTS theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều của TP. Hồ Chí Minh, kéo giảm 50% hộ cận nghèo trong đồng bào DTTS. Phấn đấu 100% đồng bào DTTS tham gia BHYT; 100% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 5%. 100% người DTTS thuộc diện hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề đều được hỗ trợ miễn, giảm học phí. Trên 95% người DTTS trong độ tuổi lao động có việc làm với mức thu nhập ổn định. Tăng cường các thiết chế trong phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao vai trò của các cá nhân hoạt động tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục truyền thống...

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân trao Giấy khen cho 12 tập thể , 13 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024
Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân trao Giấy khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Phát biểu chi đạo tại Đại hội, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hồ Chí Minh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các DTTS quận Bình Tân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường cùng các đại biểu và đồng bào DTTS trên địa bàn quận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc công tác dân tộc cần được thực hiện tập trung, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi trách nhiệm và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của các dân tộc anh em trong đời sống, tăng cường vai trò của Người có uy tín trong việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực phát triển kinh tế, tham gia các chương trình đào tạo, học nghề, phát huy các ngành nghề truyền thống góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, lấy tự lực, tự cường là chính để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Cần tạo điều kiện để con em được đến trường học tập, duy trì việc thăm khám bệnh tại cơ sở y tế, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, xóa bỏ các hủ tục. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Toàn hệ thống chính trị trong quận, phường cần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các nhu cầu bức xúc, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của đồng bào DTTS, tạo sự thống nhất trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm củng cố và nâng cao hơn nữa việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm công tác phát triển đảng trong đồng bào DTTS, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả; khen thưởng, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các DTTS nhằm nâng cao chất lượng công tác dân tộc trong thời gian tới", ông Võ Trọng Nam nhấn mạnh.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội.
Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết hiệp thương thống nhất chọn cử 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2024. Đại hội cũng thông qua Quyết tâm thư, khẳng định rõ: Hơn 40.200 đồng bào DTTS quận Bình Tân xiết chặt tay nhau, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm thực hiện thật tốt lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, 150 đại biểu ưu tú của 27 dân tộc anh em trên địa bàn quận Bình Tân sẽ lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết lên tầm cao mới, trường tồn, “nở hoa, kết trái”, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các DTTS cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể; Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh tặng Giấy khen 2 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND quận Bình Tân tặng Giấy khen 12 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Cũng tại Đại hội, Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Tân đã trao 48 triệu đồng giúp 1 hộ đồng bào DTTS nghèo sửa chữa nhà ở; trao tặng 100 phần quà (tổng giá trị trên 70 triệu đồng) đến các hộ gia đình đồng bào DTTS thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.