Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đăk Glei (Kon Tum): Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Ngọc Chí - 08:15, 20/06/2024

Sáng 19/6, huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV. Với chủ đề “Các dân tộc huyện Đăk Glei đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2029 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh, huyện và 150 đại biểu đại diện 45.000 người DTTS trên địa bàn huyện.

Ông A Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei phát biểu khai mạc Đại hội
Ông A Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei phát biểu khai mạc Đại hội

Huyện Đăk Glei có 11 xã và 1 thị trấn, với 93 thôn, làng. Đồng bào DTTS chiếm 86,9% dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng và một số dân tộc khác sống xen cư trên địa bàn, như: Ba Na, Gia Rai, Mường, Nùng, Tày, Thái.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ III đề ra.

Theo đó, huyện đã triển khai thực hiện 15 Chương trình, chính sách dành cho vùng DTTS, với tổng số vốn hơn 376 tỷ đồng. Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng từ trung tâm huyện đến các xã được đầu tư khang trang. Cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục ngày được nâng lên. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy. Đến nay, đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1.457 hộ, chiếm tỷ lệ 10,40%; hộ cận nghèo 1.091 hộ, chiếm 7,79% so với tổng số hộ dân cư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 42 triệu đồng/người, tăng 13,6 triệu đồng so với năm 2019. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,47%.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Huyện đã tiến hành đào tạo được 2.339 lượt cán bộ. Trong đó, cán bộ DTTS 1.875 lượt cán bộ, chiếm 80%. UBND huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS nhằm chuẩn bị tốt công tác tạo nguồn cán bộ kế cận, phát hiện sớm nguồn cán bộ người DTTS có triển vọng phát triển, có khả năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2024 - 2029. Đồng thời, thông qua Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV với nhiều mục tiêu, cụ thể: Phấn đấu đến năm 2029 thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. 100% thôn, làng đồng bào DTTS có nhà Rông truyền thống; 90% thôn, làng đồng bào DTTS có Câu lạc bộ văn nghệ, văn hóa, dân gian. Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “làm thay đổi, nếp nghĩ, cách làm đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và các chương trình, chính sách dân tộc, phấn đấu đến cuối năm 2029 cơ bản không còn hộ nghèo…

Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tặng giấy khen các tập thể và cá nhân
Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tặng Giấy khen các tập thể và cá nhân

Đại hội đã bầu chọn 25 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024.

Nhân dịp này, UBND huyện Đăk Glei tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 24 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ III (2019 - 2024).

Tin cùng chuyên mục