Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

Đắk Lắk: Quan tâm xuất khẩu lao động ở vùng sâu, vùng xa

Lê Hường - 14:25, 21/12/2022

Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, năm 2022, tỉnh vượt chỉ tiêu tạo việc làm và xuất khẩu lao động.

Người lao động tại tỉnh Đắk Lắk tư vấn việc làm
Người lao động tại tỉnh Đắk Lắk tư vấn việc làm

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết việc làm cho khoảng 41.250 người và 1.472 người đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, vượt kế hoạch năm đã đề ra. Giai đoạn 2018 - 2022, tỉnh Đắk Lắk có số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 5.372 người.

Theo báo cáo, mặc dù ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng tỉnh vẫn mở hơn 80 phiên giao dịch việc làm; tư vấn giới thiệu việc làm. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có khoảng 7.000 - 7.500 người xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm đặc biệt quan tâm đến mảng xuất khẩu lao động, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Để đẩy mạnh xuất khẩu lao động, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thông qua công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt. Ngày mùng 5 hàng tháng, Trung tâm gửi thông tin về việc làm trong và ngoài nước cũng như xuất khẩu lao động đến các Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đến các xã để triển khai cho bà con.