Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đăk Lăk: Rà soát không để bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo

Lê Hường - 00:30, 29/12/2020

Để xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách hộ nghèo, cận nghèo, năm 2021, tỉnh Đăk Lăk đã sớm có chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến thôn buôn, tổ dân phố. Đặc biệt, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện chặt chẽ ở tất cả các bước, đúng quy trình, công khai và dân chủ.


Thu thập thông tin điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo
Thu thập thông tin điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

Áp dụng quy trình 7 bước

Để có kết quả giảm nghèo chính xác nhất, đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ khi thực hiện chế độ chính sách, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quy trình 7 bước trong thực hiện rà soát hộ nghèo.

Các bước rà soát bao gồm: xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát; rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát; niêm yết công khai danh sách; báo cáo, xin ý kiến thẩm định của UBND cấp huyện; công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn; báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

Thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, ngay từ đầu tháng 12, các điều tra viên, ban ngành, chính quyền xã Ea Nuôl khẩn trương vào cuộc, để xác định đúng các đối tượng hưởng chính sách.

Với vai trò là điều tra viên, bà H’Blen Byă, Trưởng buôn Ko Dung A, xã Ea Nuôl cho biết: Sau khi UBND xã họp để triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo, Ban tự quản buôn Ko Dung A đã tiến hành họp các hộ nghèo, cận nghèo. Ban tự quản buôn tiến hành họp dân, sau đó, tiến hành rà soát từng nhà, kiểm tra từng hộ khẩu của các hộ dân chấm điểm theo chỉ tiêu, tiêu chí của công tác hộ nghèo. Dựa trên các quy trình rà soát hộ nghèo và tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo, chúng tôi lập danh sách và tổ chức họp dân để thông qua. Đến nay, người dân trong buôn hoàn toàn thống nhất với kết quả rà soát.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, trước khi tiến hành rà soát, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tổ chức tập huấn cho cán bộ tất cả các thôn buôn trên địa bàn trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Lãnh đạo xã bám nắm hồ sơ, tài liệu; cũng như tiêu chí đánh giá để chỉ đạo các thôn buôn bình xét đúng người, đúng đối tượng và đúng quy trình mà cấp trên đã đề ra. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được chấm điểm khách quan, công tâm với mục đích những hộ trong danh sách phải đúng, đủ tiêu chí.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện Buôn Đôn khẳng định: Năm nay, công tác rà soát hộ nghèo tiến hành chậm hơn so với các năm, nhưng việc tập huấn vẫn được triển khai kỹ càng, thực hiện rà soát tuân theo quy trình 7 bước. Với vai trò là cơ quan chuyên môn, Phòng LĐTBXH đã sớm tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch rà soát, tổ chức tập huấn vụ cho các giám sát viên và điều tra viên thôn buôn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác rà soát, là triển khai đúng vào thời điểm người dân vào vụ thu hoạch cà phê không thường xuyên có mặt ở nhà, điều tra viên phải chờ sẩm tối dân đi làm về mới tiến hành được. 

Mặc dù khó khăn như vậy, để kết quả điều tra phản ánh đúng thực trạng của địa phương, huyện và xã đã thành lập đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Khi thôn buôn họp, thì sẽ báo cho đoàn kiểm tra của huyện, xã biết để nắm thông tin và phối hợp kiểm tra giám sát. Qua làm việc tại cơ sở cho thấy, công tác rà soát được thực hiện nghiêm túc, niêm yết danh sách công khai, họp dân đầy đủ theo quy định.

Rà soát để không bỏ sót hộ nghèo

Ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở LĐTB&XH Đăk Lăk khẳng định, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo đóng vai trò quan trọng trong thực hiệc chính sách giảm nghèo của địa phương. Rà soát để đánh giá lại hộ nghèo, cận nghèo trong 1 năm và có cơ sở đánh giá cho cả giai đoạn. Từ đó, đề ra chính sách phù hợp trong thời gian tới, tiếp tục đầu tư lĩnh vực gì để điều chỉnh hàng năm thực hiện hiệu quả hơn.

Trước khi thực hiện rà soát, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đều thành lập Ban chỉ đạo; Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; bố trí lực lượng điều tra viên và phân công cán bộ giám sát quá trình thực hiện. Việc rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Để đảm bảo tiến độ, Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố phải thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời sử lý những phát sinh trong quá trình rà soát theo đúng thẩm quyền.Trong quá trình rà soát nếu có người khiếu nại UBND xã phúc tra theo kiến nghị của người dân.

Để công tác rà soát được chặt chẽ, Sở LĐ-TB&XH đã thành lập các đoàn kiểm tra yêu cầu, các địa phương phải theo các bước và cách thức theo quy trình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu.

Phải tránh việc thôn buôn rà soát xong đưa huyện, huyện không quan tâm phê duyệt danh sách gửi lên Sở dẫn đến các trường hợp không thuộc diện hộ nghèo lợi dụng các chính sách nhà nước. Trong thời gian các địa phương tiến hành rà soát, Sở cũng tăng cường cán bộ xuống các địa phương kiểm tra quy trình thực hiện có đảm bảo, năm bắt ý kiến của người dân để không bỏ sót người nghèo và không để người không đúng đối tượng lợi dụng chính sách.