Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đoàn kết một lòng sắt son theo Đảng

Khánh Thư - 09:31, 09/02/2021

Đó là tâm nguyện, ý chí của hơn 14,2 triệu đồng bào các DTTS Việt Nam, được Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thay mặt đồng bào gửi đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong bài phát biểu tham luận vào chiều 27/1/2021: “Đồng bào các DTTS nguyện đoàn kết một lòng, 54 dân tộc anh em như cây một cội, như con một nhà, một lòng sắt son theo Đảng, cùng nhau thống nhất ý chí và hành động, vun đắp tinh thần đại đoàn kết trường tồn, nở hoa, kết trái, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn thịnh, hạnh phúc”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng chiều 27/1/2021.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng chiều 27/1/2021.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khép lại với nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Thành tựu của lĩnh vực công tác dân tộc mang đậm dấu ấn của “thuyền trưởng” Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, vừa tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công rất tốt đẹp ngay trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đón Xuân này, triệu triệu đồng bào ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài thêm niềm phấn khởi khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu bật quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Hòa chung niềm phấn khởi của cả dân tộc, hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên mọi miền Tổ quốc càng tin tưởng thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta sẽ ban hành những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi. Niềm tin ấy càng thêm vững chắc từ những thành tựu đạt được của lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong nhiệm kỳ qua, với những kết quả nổi bật, mang dấu ấn lịch sử...

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới tư duy, cách làm, Cơ quan Ủy ban Dân tộc - đứng đầu là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, đã phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất và triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư đủ mạnh cho chính sách giảm nghèo gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và tham mưu chương trình, chính sách có tính đột phá để phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi.

Kết quả nổi bật là, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc. Sau khi tổng kết, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (thứ ba từ phải sang) cùng Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang trao đổi bên lề Đại hội sáng 30/1/2021.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (thứ ba từ phải sang) cùng Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang trao đổi bên lề Đại hội sáng 30/1/2021.

Đặc biệt, để chuẩn bị nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, từ đó đóng góp những ý kiến tinh túy nhất về chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối của Ðảng về công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần xây dựng Văn kiện Ðại hội Đảng lần thứ XIII.

Thành tựu ấn tượng, mang dấu ấn lịch sử của lĩnh vực công tác dân tộc trong nhiệm kỳ qua là Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng Ðề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 và được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ðây là lần đầu tiên công tác dân tộc có Ðề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia, là giải pháp quan trọng mang tính đột phá nhằm tập trung nguồn lực, giải quyết căn bản những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi.

Luôn trăn trở cho sự phát triển nhanh, bền vững vùng DTTS và miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến có lẽ là người vui mừng, phấn khởi nhất khi Chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Tại Đại hội XIII của Đảng, phát biểu trước Đại hội chiều ngày 27/1/2021, thay mặt đồng bào các DTTS trong cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Xin tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước; tri ân công sức của hàng vạn cán bộ, thầy giáo, thầy thuốc, chiến sĩ lực lượng vũ trang và bà con miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi, góp phần quan trọng để đồng bào các dân tộc có được cuộc sống ngày càng sung túc, hạnh phúc như ngày nay.

“Đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện đoàn kết một lòng, 54 dân tộc anh em như cây một cội, như con một nhà, một lòng sắt son theo Đảng, cùng nhau thống nhất ý chí và hành động, vun đắp tinh thần đại đoàn kết trường tồn, nở hoa, kết trái, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”, thay mặt đồng bào các DTTS trong cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định trước Đại hội./.

Ngày 9/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ Nhất ngày 31/1/2021.

Tin cùng chuyên mục
Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số

Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số

Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN – nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.