Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Đồng bào các dân tộc ở Thanh Hóa khắc sâu lời Bác dạy

Quỳnh Chi - 10:57, 18/05/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm sâu nặng cho Thanh Hóa. Bác đã từng về thăm Thanh Hóa 4 lần. Người ân cần thăm hỏi, động viên và khuyên bảo việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống Nhân dân, đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau... Bác luôn có một tình cảm đặc biệt cho đồng bào các dân tộc vùng miền núi. Bác đã từng căn dặn: “Thượng du thắng là Thanh Hóa thắng”.

Đồng bào vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thanh Hóa luôn khắc ghi lời Bác, nỗ lực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. (Ảnh minh họa)
Đồng bào vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thanh Hóa luôn khắc ghi lời Bác, nỗ lực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. (Ảnh minh họa)

Đáp lại tình cảm sâu nặng của Bác, đồng bào các dân tộc vùng miền núi Thanh Hóa luôn ra sức, tự cường trong kháng chiến cũng như trong xây dựng, phát triển kinh tế. Nhiều phong trào thi đua làm theo lời Bác đã được phát động sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân.

Với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của đồng bào các dân tộc, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi xứ Thanh đã có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2014 - 2019 đạt 8,7%. Đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào các DTTS được cải thiện rõ rệt. Người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước.

Đặc biệt, tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh, trong đó 7 huyện nghèo cao gấp 2,1 lần bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2,3%/năm (theo tiêu chí nghèo đa chiều). Đến nay, có huyện Như Xuân thoát khỏi diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; có 5% số xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và 65% thôn, bản ĐBKK vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi diện ĐBKK giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí quy định.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng điển hình trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, chiến sĩ là con em DTTS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi của tỉnh. Nhiều già làng, trưởng bản, Người có uy tín đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với đồng bào vùng DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa, dù chưa một lần được gặp Bác, nhưng trong tâm tưởng đồng bào, lời dạy của Bác vẫn luôn có sức sống lâu bền. “Thượng du thắng là Thanh Hóa thắng” - Thắng ở đây không chỉ là thắng giặc ngoại xâm lúc bấy giờ, mà còn phải thắng toàn diện trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác (Bài cuối)

Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác (Bài cuối)

Những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc đã thành công bước đầu trong nỗ lực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tiếp thu được những bài học và sáng kiến trong phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.