Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ea Kar (Đắk Lắk) - Hiệu quả chính sách dân tộc làm thay đổi diện mạo buôn làng

Lê Hường - 03:52, 21/11/2023

Từ sự quyết tâm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều thay đổi.

Cánh đồng 132 tại xã Cư Elang giúp hàng trăm hộ đồng bào DTTS có cuộc sống ấm no
Cánh đồng 132 tại xã Cư Elang giúp hàng trăm hộ đồng bào DTTS có cuộc sống ấm no

No ấm cánh đồng 132

Cánh đồng lúa 174ha Nhà nước hỗ trợ cho đồng bào DTTS theo Quyết định 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 132) tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar đã mang đến ấm no cho gần 448 hộ dân trên địa bàn huyện.

Ông Y Teng Ksor, buôn Ea Knốp, xã Cư Ni chia sẻ: Đã rất lâu, khoảng gần 20 năm trước, gia đình ông đã được hỗ trợ đất sản xuất theo Chương trình 132. Với 4 sào lúa, ban đầu, do thiếu vốn, nước tưới tiêu khó khăn nên vợ chồng ông chỉ sản xuất 1 vụ, cây nông nghiệp ngắn ngày. Sau đó, chính quyền cải tạo đất, xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước để sản xuất lúa nước, còn làm đường giao thông nội đồng thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất, bà con ai cũng mừng. Do vậy, với 4 sào lúa nước, một năm canh tác 2 vụ, lương thực không chỉ đủ ăn quanh năm mà còn có dư để chăn nuôi thêm con bò, con gà, cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Theo báo cáo, thực hiện Chương trình 132, năm 2003, huyện Ea Kar hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS tại chỗ. Huyện bố trí 250ha đất rừng nghèo kiệt tại xã Cư Elang chuyển đổi đất sản xuất để hỗ trợ cho 448 hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất thuộc 7 buôn đồng bào DTTS sinh sống tại xã Cư Huê và Cư Ni.

Tuy nhiên, do thiếu nước tưới, thiếu giao thông nội đồng, đất mới khai hoang chưa phù hợp cho cây lúa sinh trưởng, nên người dân chỉ canh tác một thời gian ngắn rồi bỏ hoang. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, UBND tỉnh Đắk Lắk và huyện Ea Kar, đã đầu tư thêm gần 17 tỷ đồng để xây dựng hệ thống kênh mương kết nối với Hồ thủy lợi Ea Rớt; san ủi bề mặt ruộng bằng phẳng, bê - tông hóa nhiều tuyến đường nội đồng, hỗ trợ giống lúa chuyên canh 2 vụ…

Sau khi hoàn thành các hạng mục về sơ sở hạ tầng, diện tích đất sản xuất còn 174ha giao cho các hộ sản xuất. Ngoài hỗ trợ đất, huyện cử cán bộ nông nghiêp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc lúa nước. Nhờ đó năng suất cây trồng tốt, đảm bảo lương thực ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Nhữ Đình Tuyến, Chủ tịch UBND xã Cư Ni, chia sẻ: xã có 3 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gồm, Ea Knốp, Ea Păl và Ega. Thực hiện Quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ, xã có 201 hộ khó khăn thiếu đất sản xuất được hỗ trợ, với diện tích 68 ha đất lúa 2 vụ, mỗi hộ từ 3,5 - 4,5 sào. 

Hệ thống kênh mương nội đồng kiện toàn, đảm bảo nguồn nước tưới, bà con nắm vững kỹ thuật nên năng suất ổn định, mỗi ha đất đạt khoảng 5 – 6 tấn/1vụ. Nhờ đó, cuộc sống của những hộ dân này ngày càng ổn định. Hiện xã đang xây dựng kế hoạch thành lập các tổ hợp tác, định hướng bà con canh tác và phát triển cánh đồng lúa hiệu quả hơn trong các mùa vụ tiếp theo.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cây, con giống giúp nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ea Kar vươn lên thoát nghèo
Thực hiện chính sách hỗ trợ cây, con giống giúp nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ea Kar vươn lên thoát nghèo

Ông Nguyễn Đăng Kai, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ea Kar cho biết: cánh đồng 132 ở Cư Elang sẽ không chỉ là cánh đồng lúa tốt, mà tiếp tục được xây dựng thành cánh đồng đẹp. Phòng Dân tộc tham mưu cho UBND huyện Ea Kar tuyên truyền, vận động bà con, đóng góp hoặc sử dụng nguồn khác của địa phương trồng cây xanh các tuyến đường nội đồng tạo bóng mát, để bà con nghỉ trưa trong những ngày ra đồng chăm sóc, thu hoạch lúa. Nếu huy động được nguồn xã hội hóa, xây dựng một số căn nhà ngoài cánh đồng để bà con tập kết nông sản tạm thời lúc mưa lụt chưa kịp vận chuyển về nhà.

Triển khai hiệu quả chính sách

Huyện Ea Kar có 28 thôn, buôn đồng bào DTTS với 28 dân tộc cùng sinh sống. Toàn huyện có hơn 150 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 31%. Năm 2023, huyện có 9,88% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS chiếm 67,56% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Huyện Ea Kar hiện có 12 xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi, trong đó có 6 khu vực III; 6 thôn buôn đặc biệt khó khăn.

Không chỉ làm tốt việc hỗ trợ đất sản xuất, hàng chục năm qua, huyện Ea Kar còn thực hiện hiệu quả nhiều chính sách, như hỗ trợ cây, con giống giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng thôn buôn đặc biệt khó khăn…

Như từ nguồn vốn Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020, huyện Ea Kar đã huy động gần 65 tỷ đồng để đầu tư xây mới và sửa chữa 90 công trình hạ tầng cơ sở. Những con đường được đầu tư, xây dựng từ Chương trình 135, tạo tiền đề quan trọng cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Trên địa bàn huyện Ea Kar, có nhiều con đường được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa nông sản của người dâni
Trên địa bàn huyện Ea Kar, có nhiều con đường được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa nông sản của người dân

Ông Nguyễn Đăng Kai, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ea Kar nhấn mạnh: Hàng chục năm qua, các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đã góp phần thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn nhiều xã vùng khó khăn trên địa bàn, tạo cơ hội cho  đồng bào DTTS và miền núi thuận lợi trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo...

Tuy nhiên, để vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh và bền vững, trong giai đoạn mới, nhiều chương trình, dự án chính sách dân tộc đã được tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Theo đó, nhiều nguồn vốn đã được đầu tư, giải ngân để thực hiện các dự án của Chương trình. Cụ thể, năm 2023, huyện Ea Kar được phân bổ hơn 90 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719, trong đó nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 và 2023 hơn 33,8 tỷ đồng, vốn đầu tư 56,2 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Minh Chuyền cho biết,  với sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của Nhân dân, 08 tháng đầu năm 2023, huyện đã giải ngân 31,6 tỷ đồng vốn đầu tư cho 13/13 công trình, đạt 56,4%; vốn sự nghiệp giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng đạt 4%. Nguồn kinh phí chưa giải ngân được chủ yếu thuộc các dự án hỗ trợ bảo vệ rừng và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, y tế, hỗ trợ các dân tộc gặp nhiều khó khăn... 

"Với quyết tâm giải ngân và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719 đã được phân bổ, huyện đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, nội dung của các tiểu dự án; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng lòng để thực hiện Chương trình hiệu quả nhất", ông Nguyễn Đăng Kai, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ea Kar

Tin cùng chuyên mục
Nâng niu lời ca đất Mường

Nâng niu lời ca đất Mường

Vào các ngày cuối tuần, từ căn nhà của Nghệ nhân Quách Thị Lon tại Bản Khanh, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, người dân đã quen khi được nghe những khúc hát dân ca của dân tộc Mường vang lên từ căn nhà. Được biết, bao năm nay căn nhà của nghệ nhân Quách Thị Lon chính là không gian sinh hoạt văn hóa chung của các nghệ nhân hát dân ca của đồng bào dân tộc Mường.