Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai: 470 cán bộ làm công tác giảm nghèo tập huấn nâng cao năng lực

Ngọc Thu - 21:54, 04/03/2023

UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo huyện Chư Pưh (Gia Lai)
Quang cảnh lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo huyện Chư Pưh (Gia Lai)

Trong thời gian 3 ngày, 470 cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Chư Pưh đã được các báo cáo viên truyền đạt 8 chuyên đề gồm: Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 09 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 46 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương; Thông tư số 11 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 04 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; các văn bản hướng dẫn của chính quyền đại phương về thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo như vay vốn tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, một số mô hình, dự án giảm nghèo có hiệu quả...

Qua đợt tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở được trang bị, nâng cao kiến thức quản lý, phương pháp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở; kiến thức giúp người nghèo vươn lên, phòng ngừa, hạn chế rơi vào tình trạng nghèo đói, bảo đảm thực hiện chương trình đúng mục tiêu, đối tượng, hiệu quả và bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.