Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngọc Thu - 09:25, 18/09/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), huyện Kbang vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025” tại xã Tơ Tung.

Tăng cường truyền thông về phòng - chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Chư Păh
Tăng cường truyền thông về phòng - chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Chư Păh

Mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025” được thành lập nhằm giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn xã. 

Mục tiêu cụ thể nhằm tăng cường sự cam kết của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Người có uy tín trong việc tham gia thực hiện các hoạt động của mô hình; tăng cường hiểu biết, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thích hợp cho các nhóm đối tượng: cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, Người có uy tín trong cộng đồng, các bậc cha, mẹ, nhóm vị thành niên, thanh niên người DTTS; xây dựng và tăng cường các hoạt động can thiệp nhằm làm giảm tỷ lệ các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn xã.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo mô hình đã thông qua quy chế hoạt động, phân công nghiệp vụ cho các thành viên; tổ chức tập huấn chuyên đề tảo hôn - tác động của tảo hôn đến trẻ em cho các đại biểu tham dự. Được biết, hiện nay, huyện Kbang đã duy trì và nhân rộng được 4 mô hình trên.

Một buổi truyền thông, tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Một buổi truyền thông, tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Trước đó, Phòng Dân tộc huyện Chư Păh đã phối hợp với UBND thị trấn Ia Ly tiến hành buổi truyền thông về phòng - chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tham dự có 80 đại biểu, già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS và các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025”.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; các nội dung cốt lõi của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, các nội dung về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS...

Thông qua truyền thông đã giúp các đại biểu và người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; đặc biệt là góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025”.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Pơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Gia đình hạnh phúc nói không với tảo hôn”
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Pơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Gia đình hạnh phúc nói không với tảo hôn”

Tại huyện Đak Pơ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Pơ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Gia đình hạnh phúc nói không với tảo hôn”. Hội viên phụ nữ và người dân được cán bộ hội phụ nữ tuyên truyền những quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tảo hôn và sinh con khi người mẹ chưa đủ tuổi làm gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, tăng tỷ lệ tử vong ở người mẹ liên quan đến thai sản. Hôn nhân cận huyết còn gây ra những hậu quả nặng nề hơn do trẻ em sinh ra mắc những căn bệnh như dị tật, tan máu bẩm sinh… Đây đều là những nguyên nhân khiến chất lượng dân số suy giảm, là hủ tục cần đẩy lùi, loại bỏ khỏi cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình còn tuyên truyền các chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện để người dân hiểu đúng, đầy đủ sự cần thiết tham gia các loại hình bảo hiểm để đảm bảo an sinh xã hội. Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Thành phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tặng 120 quyển vở cho 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.