Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Ngọc Thu - 23:50, 29/09/2023

Thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 136 hội nghị tập huấn cho già làng, Người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thôn, làng với gần 12.200 lượt người tham dự và xây dựng các mô hình, phiên tòa giả định, hội thi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Các đội thi thuộc các xã vùng DTTS và miền núi huyện Kbang tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân, về kết hôn, tảo hôn và hôn HNCHT năm 2023
Các đội thi thuộc các xã vùng DTTS và miền núi huyện Kbang tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân, về kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023

Tại các hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cán bộ thôn, làng, Người có uy tín trong việc vận động, tư vấn đồng bào DTTS trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; cung cấp thông tin, phản ánh những hủ tục lạc hậu và biểu dương những phong tục văn hóa tốt đẹp trong hôn nhân…

Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, như thông qua tổ chức hội nghị trực tiếp tại cơ sở, cấp phát 36.375 tờ gấp, lắp đặt 60 cụm pano, 90 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.

Chú trọng các hình thức tuyên truyền bằng trực quan sinh động (tổ chức các hội thi sân khấu hóa, xây dựng các bài giảng bằng hình ảnh minh họa về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như triển khai hơn 30 mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.Tổ chức 5 phiên tòa giả định, 2 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...Xây dựng nội dung tài liệu, thông điệp truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, trong đó chú trọng vào nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên, học sinh vùng có nguy cơ cao về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ là người DTTS, già làng, trưởng thôn am hiểu phong tục tập quán của địa phương có kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của xã hội về tảo hôn. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về hôn nhân và gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Tin cùng chuyên mục
Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Những năm qua, Người có uy tín ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng cho đồng bào DTTS nơi thôn xóm, bản làng. Phát huy vai trò trách nhiệm, Người có uy tín luôn đi đầu và hướng dẫn, vận động Nhân dân triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương.