Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Già làng, Người có uy tín - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

PV - 10:54, 07/10/2022

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đội ngũ già làng, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, trở thành cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Những cánh chim đầu đàn

Mặt trời vừa khuất núi, bà con đồng bào DTTS buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (Phú Yên) tạm gác công việc nương rẫy để về nhà lo cơm nước. 19 giờ, già làng Ma Sương cùng các đồng chí trong Đảng ủy xã, chi ủy buôn đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con trong buôn nói không với các tổ chức Fulro, Tin Lành Đê ga, Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên.

Trước đây từng là Bí thư Đoàn thanh niên buôn, nên với nhiệt huyết sẵn có cùng uy tín với bà con trong buôn, suốt 3 tháng qua, già làng Ma Sương đã không quản ngại hằng ngày cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xã, buôn đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con DTTS không tham gia vào các tổ chức phản động; nêu cao cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Nhờ đó, đông đảo người dân trong thôn đã nhận thức được bản chất phản động của tổ chức này, không bị dụ dỗ, lôi kéo.

Già làng La Chí Thái kể cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An nghe về chuyện vận động bà con trong làng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: CTV)
Già làng La Chí Thái kể cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An nghe về chuyện vận động bà con trong làng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: CTV)

Tương tự già làng Ma Sương, già làng La Chí Thái ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) là người tạo được uy tín sâu rộng với bà con DTTS của địa phương, được người dân quý trọng, xem như cây cao bóng cả của thôn. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh Võ Trọng Nam cho biết: Mặc dù đã 82 tuổi, nhưng đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thầy thuốc Đông y và già làng uy tín người dân tộc Ba Na này vẫn tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự buôn làng, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc.

Làm tốt cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh hiện có 117 già làng, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS, luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng dân cư, được Nhân dân tin tưởng, nghe theo. Phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, đội ngũ già làng, Người có uy tín luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bằng uy tín của mình, các già làng, Người có uy tín đã đi đầu, phối hợp với các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở cơ sở vận động người thân và bà con trong làng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sống, xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế…

“Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao và hết sức coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ già làng, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong quá trình lãnh đạo, tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở cơ sở”.

Bà Cao Thị Hòa AnPhó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Đặc biệt, đội ngũ già làng, Người có uy tín còn là những tấm gương đi đầu trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch muốn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để dụ dỗ, kích động, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc sống yên bình của dân làng. Bằng kinh nghiệm của mình, nhiều người đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng; phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng: Để phát huy hơn nữa vai trò của già làng, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với già làng, Người có uy tín. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền cần kịp thời biểu dương những đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi để già làng, Người có uy tín phát huy vai trò của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín ở Thanh Hóa - Lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân

Người có uy tín ở Thanh Hóa - Lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi Thanh Hóa ngày một phát triển; an ninh - quốc phòng được đảm bảo, giữ vững. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và sự đóng góp tích cực của Người có uy tín trên các lĩnh vực.