Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Giới thiệu nhiều tác phẩm ảnh về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam

Tào Đạt - Văn Hoa - 07:41, 20/04/2024

70 tác phẩm ảnh được giới thiệu trong Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc” giúp cho công chúng thêm hiểu biết về sự đa dạng sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Triển lãm do Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 18/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây hoạt động hướng tới Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập cơ quan Ủy ban Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024) và chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)
Triển lãm do Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 18/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây hoạt động hướng tới Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập cơ quan Ủy ban Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024) và chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng muốn tìm hiểu về Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng muốn tìm hiểu về Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam
Nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham quan không gian triển lãm
Nhiều bạn trẻ hào hứng tham quan không gian triển lãm
(TIN ẢNH) Giới thiệu nhiều tác phẩm ảnh về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam 3
(TIN ẢNH) Giới thiệu nhiều tác phẩm ảnh về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam 4
Các tác phẩm ảnh được ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm đem tới cho công chúng nhiều góc nhìn về của những Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam
Các tác phẩm ảnh được Ban Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm đem tới cho công chúng nhiều góc nhìn về những Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam
Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn sẽ giúp tăng cường sự đoàn kết, củng cố niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.
Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn sẽ giúp tăng cường sự đoàn kết, củng cố niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.