Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Giới thiệu phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng”

Nguyệt Anh - 18:42, 01/02/2021

Sáu tập phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng” vừa được trình chiếu tại Đại hội Đảng và giới thiệu, trình chiếu tại nhiều kênh truyền hình trong cả nước và các sự kiện, triển lãm… nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bác Hồ với các đại biểu tại Đại hội II năm 1951. Ảnh Báo Nhân dân
Bác Hồ với các đại biểu tại Đại hội II năm 1951. Ảnh Báo Nhân dân

Trong dịp tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với các phim tài liệu đang trình chiếu rộng rãi như “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh- Biên niên sử truyền hình”, “Nhiệm kỳ Đại hội XII: Đổi mới - Phát triển”, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân, Báo Nhân Dân đã sản xuất sáu tập phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng” (thời lượng 30 phút/tập).

Bộ phim nhằm góp phần làm rõ hơn ý nghĩa sâu sắc, tư tưởng, phong cách, phương pháp của Bác Hồ, từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong mỗi Đại hội, nhiệm kỳ Đại hội Đảng mà Người trực tiếp chỉ đạo.

Các Hội nghị, Đại hội mà Người tham dự, điều hành, chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng, Cách mạng nước ta, để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu trong việc tổ chức, điều hành Đại hội. Những tư tưởng, phong cách, chỉ dẫn của Người về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng, những nội dung chỉ đạo trong các văn kiện Đại hội… là di sản quý giá, vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay, nhất là trong thời gian các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phim được chuẩn bị công phu, tập hợp được đội ngũ làm phim giỏi nghề, cộng tác viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, hình thức thể hiện sinh động và đặc biệt khai thác sử dụng nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Đảng, về Bác.