Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam

PV - 09:19, 04/12/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Tình cảm và tấm lòng của Người có sức động viên to lớn đối với đồng bào. Thân thiết, gần gũi với dân và một lòng tin yêu dân là nét đặc trưng nổi bật, nhất quán của phong cách Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn ân cần, sâu sắc của người về Đoàn kết - Yêu nước, về Độc lập - Tự do cho đến nay và mãi mãi về sau vẫn còn nguyên giá trị.Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh Bác Hồ với đồng bào các dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc họp Ban Soạn thảo xây dựng các Báo cáo thuộc Chương trình MTQG 1719

Ủy ban Dân tộc họp Ban Soạn thảo xây dựng các Báo cáo thuộc Chương trình MTQG 1719

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức họp Ban Soạn thảo xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr - Phó Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì cuộc họp.