Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân

Văn Hoa - 07:59, 25/12/2021

Đây là nhấn mạnh trong phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III diễn ra tối 24/12, tại Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội
Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu, UBND các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông Sinh sống tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Tham dự Lễ Khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo và nghệ nhân, diễn viên, Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông của 11 tỉnh tham gia ngày hội; cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội
Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thủy cho biết, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn quan tâm phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, coi “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang chủ động thực hiện trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ngày hội được tổ chức sẽ đem lại những giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp tích cực, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia của 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh trên cả nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III được tổ chức ngay sau khi Hội nghị văn hóa toàn quốc thành công rất tốt đẹp, là việc làm cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược văn hóa đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, góp phần chấn hưng nền văn hóa nước nhà.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc thiếu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng, thông qua lời ca tiếng hát, điệu múa, tiếng khèn, tiếng sáo,… để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin tưởng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu. Qua đó, đề cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

“Trân trọng đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng phải coi việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân, gìn giữ cho mình; Nhà nước và xã hội hỗ trợ giúp đỡ chứ không thể làm thay cho chúng ta được, vì đồng bào vừa là chủ thể sáng tạo ra các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của dân tộc mình, vừa là người thụ hưởng để nâng cao đời sống tinh thần. Mặt khác văn hóa có tính cộng đồng nên phải cùng nhau giữ gìn thì mới có kết quả tốt, mỗi người tự làm thì sẽ rời rạc, không có sức mạnh, khó thành công”. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội

Nói về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với đời sống đồng bào các DTTS, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị ban hành Kết luật 65, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120, Chính phủ ban hành Quyết định số 1719 đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, với 10 dự án lớn, vốn ngân sách đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, một cơ hội hiếm có để phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị các cấp, các ngành, đồng bào diện thụ hưởng chính sách nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình này, phấn đấu đạt bằng được các mục tiêu đã đề ra, nhằm nâng cao thực chất đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng đề nghị các địa phương, đồng bào, đồng chí quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Cùng với đó, cần thấm nhuần nội dung Chỉ thị 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm, thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội để mọi nhà, mọi người đều có điều kiện đón xuân, vui Tết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia Ngày hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia Ngày hội


 (Tin) Giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân 5
Giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân 6

Tại Lễ Khai mạc, các đại biểu và du khách được đắm mình trong không gian văn hóa Mông đầy màu sắc bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện đời sống sinh hoạt, các nghi lễ dân gian của đồng bào dân tộc Mông.

Lễ Khai mạc được tổ chức đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và áp dụng linh hoạt theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiểu quả dịch Covid-19”.

Trước đó, trong ngày 24/12 đã diễn ra Lễ Khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi giã bánh giầy, đẩy gậy, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông.

Tại Lễ khai mạc, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã tặng quà cho các đoàn tham gia Ngày hội, mỗi đoàn 3.500.000 nghìn đồng.