Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Góp ý dự thảo chính sách Dự án điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

Thúy Hồng - 11:59, 24/12/2020

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo chính sách “Dự án điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 (NĐ05) về công tác dân tộc”. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, ông Hoàng Đức Thành – Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Nghị định NĐ05 ban hành trước khi có Hiến pháp năm 2013. Qua đánh giá sau gần 10 năm tổ chức thực hiện, NĐ05 đã bộc lộ một số bất cập, khó khăn, vướng mắc như: Nghị định chưa quy định cơ chế tài chính đảm bảo thực hiện các chính sách; một số khái niệm chưa được giải thích rõ ràng “Vùng dân tộc thiểu số”, “Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, “Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…; một số chính sách trong Nghị định có sự trùng lặp, chưa rõ, chưa bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, khả thi; tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; một số chính sách không còn phù hợp với tình hình mới…

Ngoài ra, qua rà soát cho thấy, có 324 văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến vùng đồng bào, trong đó phát hiện 10 văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo; 19 văn bản có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn; 19 chính sách chưa được ghi nhận hoặc chưa được quy định cụ thể trong NĐ05 và các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vì vậy, việc khảo sát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung NĐ05 để đảm bảo Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật định hướng tổ chức thực hiện hệ thống chính sách dân tộc thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đánh giá cao sự cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung NĐ05 trong tình hình mới. Nhất là tới đây sẽ triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các ý kiến góp ý, thảo luận đi vào cụ thể của những khó khăn, vướng mắc, hạn chế của hệ thống chính sách dân tộc nói chung, của NĐ05 nói riêng, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, hạn chế của từng nhóm chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành được giao tại Nghị định. Đại diện các Bộ, ngành cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai NĐ05 đối với các Luật chuyên ngành, đồng thời đưa ra các đề xuất sửa đổi, bổ sung cho NĐ05.

Tổng kết Hội thảo, ông Hoàng Đức Thành – Vụ trưởng Vụ Pháp Chế ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo. Đồng thời, yêu cầu Ban Chủ nhiệm Dự án tiếp thu, bổ sung vào dự thảo chính sách "Dự án điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc" đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi sau khi hoàn thiện sửa đổi, bổ sung NĐ05.

Tin cùng chuyên mục
Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều 23/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.