Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hà Giang: 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Vũ Mừng - 16:34, 18/02/2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1582/QĐ - CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc, trong đó có 13 cá nhân thuộc tỉnh Hà Giang.

Cô và trò vùng cao Hà Giang trong giờ học
Cô và trò vùng cao Hà Giang trong giờ học

Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá…

Ngoài các tiêu chí chung nói trên, theo quy định các giáo viên là Nhà giáo Ưu tú phải đạt các tiêu chí khác như có 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

Về chuyên môn, nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Ưu tú phải là người giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo… Chủ trì các sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục...

Ngoài ra, các nhà giáo phải có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Trong số 1.031 nhà giáo trên toàn quốc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023 tỉnh Hà Giang có 13 cá nhân.