Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Hà Giang: Người có uy tín gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương

Bích Phương - 07:22, 25/11/2023

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có 225 Người có uy tại 225 thôn, bản. Họ là những trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ nghỉ hưu, thầy cúng, thầy mo, thầy lang, người sản xuất, kinh doanh giỏi…

Ông Dương Ngọc Đức (bìa trái), Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn gặp gỡ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Ông Dương Ngọc Đức (bìa trái), Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn gặp gỡ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Đây là lực lượng nòng cốt, là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, bản, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Đồng thời, chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên giáo dục con cháu trong gia đình và cộng đồng không vi phạm pháp luật, chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Đối với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS, Người có uy tín là tấm gương sáng vừa gương mẫu, đi đầu, vừa làm tốt vai trò động viên con cháu, cộng đồng tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm bán ra thị trường. Nhờ đó, văn hóa của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, phát huy, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện từng bước được nâng lên.Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.