Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Hà Nội: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1, đợt 1 năm 2021

Mai Hương - 22:46, 02/11/2021

Ngày 02/11, tại Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thẩm định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) lần 1, đợt 1 năm 2021. Đến nay, Hà Nội đã có 541 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1, đợt 1 năm 2021
Quang cảnh Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1, đợt 1 năm 2021

Trong lần 1 của đợt 1 đánh giá, phân hạng sản phẩm năm nay có 53 sản phẩm của 19 chủ thể thuộc huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai. Các sản phẩm tham gia đánh giá được chia làm các nhóm chính: Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ… Trong 53 sản phẩm có 13 sản phẩm đạt OCOP chất lượng 3 sao và 40 sản phẩm đạt OCOP chất lượng 4 sao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, Chu Phú Mỹ cho biết: Đến hết năm 2020, Thành phố đã đánh giá phân hạng được 1.054 sản phẩm OCOP của 216 chủ thể. Trong đó, có 4 sản phẩm được Bộ NN&PTNT công nhận là sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 731 sản phẩm 4 sao và 306 sản phẩm 3 sao, qua đó đã giải quyết và tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động ở nông thôn.

So với năm 2020, trong lần đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm nay, các chủ thể đã có sự đầu tư trong khâu thiết kế, trình bày bao bì mẫu mã sản phẩm; thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết trên bao bì; đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; lưu tâm đến mở rộng vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất; đẩy mạnh tiêu thụ, đặc biệt là tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Một số sản phẩm đã có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến, như: ISO; VietGAP, HACCP; chuyển đổi nông nghiệp hữu cơ…

 Một số sản phẩm tham gia xếp hạng OCOP lần 1, đợt 1 năm 2021
Một số sản phẩm tham gia xếp hạng OCOP lần 1, đợt 1 năm 2021

Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 sao trở lên; mỗi huyện, thị xã xây dựng được ít nhất 1 trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Hằng năm, mỗi quận, huyện thị xã phát triển ít nhất 2 điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP. Theo kế hoạch đề ra thì năm 2021 sẽ đánh giá khoảng 400 sản phẩm nhưng đến nay đã có 541 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm - ông Chu Phú Mỹ cho biết thêm.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lần 1, đợt 1 năm 2021 đều là các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu và mang trong mình những nét đại diện cho văn hóa, tập quán, thế mạnh của mỗi vùng, mỗi địa phương trong Thành phố; có khả năng mở rộng và liên kết sản xuất đến nhiều thành phần; tạo việc làm cho nhiều người dân tại địa phương…. Sau khi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai, Hội đồng thẩm định đã nhất trí trình UBND Thành phố công nhận 53 sản phẩm OCOP, trong đó có 40 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.


Tin cùng chuyên mục