Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hậu Giang: Tấp huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện Dự án 8

Minh Anh - 13:55, 25/05/2024

Từ ngày 22-24/5/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đầu mối trong triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021-2025.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đầu mối trong triển khai thực hiện Dự án 8
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đầu mối trong triển khai thực hiện Dự án 8

Tham gia lớp tập huấn có 20 học viên là Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội viên, phụ nữ các địa bàn triển khai thực hiện Dự án 8 (huyện Long Mỹ) và địa bàn mở rộng tại thị trấn Cái Tắc và thị trấn Bảy Ngàn của huyện Châu Thành A.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về giám sát, đánh giá Dự án; về thực hiện bình đẳng giới gắn với hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ thông tin cho tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ… Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ trao đổi, thảo luận về việc thực hiện, những khó khăn gặp phải trong triển khai các hoạt động hỗ trợ thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", nâng cao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thực tiễn tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đầu mối thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cho công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục