Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo về thực hiện Nghị quyết số 06 tại Bắc Sơn

Minh Anh - 06:23, 16/05/2024

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-BCH, ngày 19/02/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, khóa XI về "Tăng cường công tác vận động phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay”; Triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, kết quả đóng góp trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; thực hiện Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Bà Lò Thị Thu Thủy - Trưởng ban Dân tộc -Tôn giáo (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) phát biểu tại Hội thảo
Bà Lò Thị Thu Thủy - Trưởng ban Dân tộc -Tôn giáo (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) phát biểu tại Hội thảo

Triển khai nghị quyết số 06/NQ-BCH và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, triển khai Dự án 8, Hội Phụ nữ xã Nhất Hòa đã bám sát hướng dẫn của Hội cấp trên. Nhờ đó việc triển khai thực hiện Dự án 8 đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em của phần lớn Nhân dân.

Công tác quản lý hoạt động tôn giáo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về tôn giáo. Hội viên phụ nữ có đạo luôn tin tưởng và tham gia tích cực công tác Hội. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội được chú trọng triển khai kịp thời và hiệu quả, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông qua các Tổ truyền thông cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, Hội viên phụ nữ, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của toàn xã hội, huy động sự tham gia vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong phòng, chống bạo lực, góp phần thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Lò Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) ghi nhận những kết quả Hội LHPN xã Nhất Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Ban Chấp hành Hội LHPN xã tiếp tục quan tâm đến các chị em phụ nữ người đồng bào DTTS, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, động viên chị em phụ nữ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ. Qua đó, từng bước tập hợp đông đảo hội viên phụ nữ vùng DTTS, có đạo, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.