Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành vào báo cáo nghiên cứu khả thi CTMTQG

Hoàng Quý - 11:54, 19/03/2021

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Văn phòng CTMTQG), các vụ, đơn vị thuộc UBDT về việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành vào Báo cáo nghiên cứu khả thi CTMTQG .


Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng CTMTQG đã thông qua dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành đối với nội dung các dự án thuộc CTMTQG. Theo đó, các nội dung được các thành viên thẩm định và Văn phòng CTMTQG xây dựng công phu, giải trình cụ thể từng vấn đề mà các Bộ, ban, ngành góp ý. Một trong số nội dung giải trình được đại biểu dự họp tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở xác định đối tượng; cơ sở xác định định mức; nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong từng nội dung dự án của CTMTQG...

Qua các ý kiến trao đổi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đề nghị Văn phòng CTMTQG điều chỉnh nội dung, kết cấu của báo cáo cho phù hợp. Để các nội dung giải trình có sức thuyết phục, Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý Văn phòng CTMTQG cần chuẩn bị đầy đủ nội dung giải trình (những vấn đề chung và những vấn đề cụ thể cùng các phụ biểu) ngắn gọn, súc tích. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Văn phòng CTMTQG sớm hoàn thiện báo cáo để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 

Tin cùng chuyên mục
Nghị quyết số 43/2022/QH15 góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, vực dậy nền kinh tế

Nghị quyết số 43/2022/QH15 góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, vực dậy nền kinh tế

Ngày 25/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.