Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Công Minh - 16:41, 25/12/2023

Nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong tỉnh về biển, đảo, trong năm 2023, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động đa dạng phong phú, mang lại hiệu quả rõ nét.

Các hội viên hội phụ nữ các cấp tỉnh Kiên Giang cùng trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác vận động chị em phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại hội nghị tuyên truyền về biển đảo năm 2023
Các hội viên hội phụ nữ các cấp tỉnh Kiên Giang cùng trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác vận động chị em phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại hội nghị tuyên truyền về biển đảo năm 2023

Theo đó, trong năm 2023, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền về biển đảo với nhiều hình thức đa dang, phong phú trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh; Bản tin sinh hoạt tổ phụ nữ, thông qua sinh hoạt định kỳ tại các chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, tổ, nhóm. 

Theo đó, trong năm 2023, các cấp hội đã tổ chức được 7.523 cuộc tuyên truyền, có 112.845 hội viên, phụ nữ tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung về chương trình hành động của Tỉnh uỷ tỉnh Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Biển Việt Nam; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển đảo, tình hình biển đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển; các hoạt động khai thác trái phép, vi phạm chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ các nước trong khu vực; các chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. 

Đặc biệt, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tuân phủ pháp luật, khai thác hải sản bền vững, bảo vệ môi trường với quan điểm chống khai thác IUU,...

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tích cực tuyên truyền về biển, đảo 1
Hơn 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đợt truyền thông về biển, đảo

Hưởng ứng tham gia Chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân về “Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 03 cuộc tuyên truyền trực tiếp về biển, đảo cho 300 đại biểu là cán bộ chi, tổ hội tại 3 huyện (Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành). 

Các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thông tin về tình hình biển Đông... Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo” giai đoạn 2023-2025. 

Các hoạt động trên đã góp phần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.