Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Huỳnh Đại - Phi Long - 14:21, 12/05/2022

Sáng ngày 12/5, tại Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc; đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, lãnh đạo Vụ Địa phương II (UBDT); lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và hơn 60 đại biểu người DTTS, Người có uy tín tại 13 xã dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc cho biết, Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, Người có uy tín là nhân tố tích cực trong vận động người dân ở thôn, làng và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Vận động con em đến trường đúng độ tuổi, không chặt phát, đốt rừng làm nương rẫy, giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây chia rẽ khối Đoàn kết các dân tộc; cùng với các lực lượng chức năng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc...

Do đó, trong đồng bào DTTS, những việc làm, lời nói của Người có uy tín luôn được đồng bào, Nhân dân tôn trọng. Những gì được Người có uy tín trong cộng đồng ủng hộ, thì được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông nhấn mạnh, trong những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS nói chung, Người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực biên giới nói riêng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, trở thành những nhân tố quan trọng trong các phong trào ở thôn bản, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Người có uy tín có cùng ngôn ngữ, văn hóa và am hiểu phong tục tập quán của địa phương và được Nhân dân tín nhiệm, vì vậy đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng bào.

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, Người có uy tín đã gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng, tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong thôn bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời, giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, bài trừ các hủ tục; tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong buổi sáng ngày 12/5, các đại biểu, Người có uy tín sống dọc tuyến biên giới và trình bày 4 tham luận: Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt của cộng đồng các DTTS tuyến biên giới Việt; Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của già làng, thôn trưởng và Người có uy tín trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới Việt Nam - Lào; Kinh nghiệm tuyên truyền, gìn giữ, phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng DTTS trong bố cảnh hội nhập quốc tế; Những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong buổi chiều, các đại biểu sẽ tiếp tục trình bày 5 tham luận: Tình hữu nghị  các DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam; Những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Bài học kinh nghiệm về xây dựng và phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng các DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của già làng, trưởng thôn và Người có uy tín trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia; Chia sẻ tấm gương Người có uy tín, đại biểu DTTS gương mẫu giúp đỡ hộ nghèo, tuyên truyền vận động đồng bào DTTS ổn định chỗ ở, phát triển sản xuất, xóa đó giảm nghèo tại xã giáp biên giới.