Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Huỳnh Tấn Phát: Nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn

PV - 09:28, 15/02/2023

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ông là nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn; một kiến trúc sư tài ba có nhiều công trình góp phần tô đẹp diện mạo của đất nước; một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những cống hiến to lớn và tấm gương sáng ngời của ông mãi được Đảng và Nhân dân trân trọng, ghi nhớ. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913, cách đây 110 năm.

Huỳnh Tấn Phát: Nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn