Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách và đời sống

Khánh Hòa: Cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sử dụng ngân sách hỗ trợ hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn

Hải Phong - 20:13, 15/11/2022

Ngày 15/11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ 7. Tại Kỳ họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận kỹ và thống nhất thông qua Nghị quyết về việc, cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa sử dụng ngân sách của các địa phương và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ hai huyện miền núi: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, cho phép các địa phương trong tỉnh có điều kiện tốt hơn sử dụng ngân sách của mình và các nguồn thu hợp pháp khác, để hỗ trợ hai huyện miền núi sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ kịp thời cho huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới. 

Trên cơ sở đó, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh sẽ tập trung nguồn lực để ưu tiên đầu tư các công trình chống sạt lở, phòng chống thiên tai bão lũ, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, hệ thống nước sạch phục vụ Nhân dân; đầu tư các mô hình phát triển sản xuất… Đối tượng thụ hưởng trực tiếp sẽ là hộ nghèo, vùng khó khăn để góp phần giúp hai huyện miền núi đáp ứng tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025.

Nghị quyết này còn là căn cứ pháp lý để UBND tỉnh Khánh Hòa sử dụng ngân sách các địa phương có điều kiện tốt hơn gồm: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm để hỗ trợ cho hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn khắc phục hạn chế: “Chênh lệch phát triển trong nội tỉnh còn cao” và thực hiện mục tiêu phát triển hai huyện miền núi trở thành: “Các tiểu đô thị sinh thái núi rừng”.

Đặc biệt, đây cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, như mục tiêu của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

(Tin Thời sự- CĐ Khánh Hòa): Khánh Hòa cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sử dụng ngân sách hỗ trợ 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn 1
UBND huyện Khánh Vĩnh đề xuất đầu tư thực hiện dự án Cầu tràn Thôn 6 (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) từ nguồn vốn ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa sử dụng ngân sách của các địa phương và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ hai huyện miền núi: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.

Về nguyên tắc phân bổ ngân sách, ông Vĩnh Thông,  Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết: Theo nghị quyết đã được thông qua, căn cứ vào số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán HĐND tỉnh giao, ngân sách huyện sẽ thực hiện nộp kinh phí hỗ trợ về ngân sách tỉnh để tổng hợp và bổ sung cho ngân sách huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn. 

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ thực hiện theo mục tiêu của Nghị quyết số 55 của Quốc hội “hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vừng, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tê - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”.

Theo đó, mức hỗ trợ được quy định cụ thể như sau: Năm 2023, mức hỗ trợ là 20% số tăng thu ngân sách cấp huyện (bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) sau khi trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Đối với các năm tiếp theo (trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội), mức hỗ trợ tối thiểu là 10% số tăng thu ngân sách huyện (bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) sau khi trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; căn cứ vào nguồn thu phát sinh trên địa bàn các địa phương, UBND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế nhưng không thấp hơn mức tối thiểu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.

Tin cùng chuyên mục
BHXH Việt Nam: Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong dịp Tết

BHXH Việt Nam: Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong dịp Tết

Tiếp nối “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3916/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số biện pháp để phục vụ Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động yên tâm đón Tết.