Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chuyên đề

Khánh Hòa đề xuất xây dựng nghị quyết hỗ trợ mua BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số

Duy Anh - 07:49, 15/11/2023

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan về việc xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tại các xã không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.


(Ban CĐ- Tin Chuyên đề Khánh Hòa): Khánh Hòa đề xuất xây dựng nghị quyết hỗ trợ mua BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh khám bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

  Theo báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang áp dụng Nghị quyết số 06 ngày 9/7/2014 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ mua BHYT cho đồng bào DTTS không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đồng bào DTTS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh thuộc các xã khu vực I được hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT. 

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất với đề xuất xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ mua BHYT cho đồng bào DTTS tại các xã không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 06. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện việc xây dựng nghị quyết theo đúng quy trình; nội dung nghị quyết cần lưu ý xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tỷ lệ hỗ trợ đối với các đối tượng…; phấn đấu hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết để UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh trong quý I/2024. 

Sau 9 năm thực hiện, Nghị quyết số 06 đến nay vẫn còn hiệu lực, nhưng tất cả các văn bản pháp luật dùng làm căn cứ ban hành nghị quyết đều hết hiệu lực. Do đó, việc xây dựng lại nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ mua BHYT cho đồng bào DTTS tại các xã không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, thay thế Nghị quyết số 06 là cần thiết, nhằm đảm bảo việc triển khai phù hợp với Luật BHYT, nghị định, nghị quyết, quyết định của Trung ương và tỉnh Khánh Hòa ban hành trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.