Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Khánh Hòa: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo ở Khánh Vĩnh

Nguyệt Anh - 06:17, 12/11/2023

Triển khai Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có tổng số 25 hộ nghèo thiếu nhà ở cần được hỗ trợ để xây nhà ở. Từ nguồn ngân sách của Trung ương và các nguồn vận động xã hội hóa, đến nay đã có 19/25 hộ được hỗ trợ xây nhà mới.

Từ nguồn hỗ trợ thuộc các chương trình MTQG và xã hội hóa, gia đình ông Cao Tiên, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh mở móng xây nhà mới
Từ nguồn hỗ trợ thuộc các chương trình MTQG và nguồn xã hội hóa, gia đình ông Cao Tiên, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh mở móng xây nhà mới (Ảnh N. Vũ)

Trong số 6 hộ còn lại chưa được xây nhà thuộc Chương trình MTQG 1719 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, có 3 hộ cận nghèo đã được phê duyệt hỗ trợ xây mới trong năm nay với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 60 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên hiện nay, các hộ này chưa huy động được vốn đối ứng, do mức đối ứng cao so với khả năng của họ (khoảng 40 triệu đồng). Đối với 64 hộ nghèo, cận nghèo thiếu đất sản xuất, địa phương không có quỹ đất hỗ trợ nên đã hỗ trợ chuyển đổi nghề và máy móc, nông cụ sản xuất.

Ông Nguyễn Phú Khánh, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Vĩnh cho biết, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn chủ yếu là hộ đồng bào DTTS, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất còn hạn chế; việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đang gặp khó do đa số hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo, UBND thị trấn đã lập tổ công tác hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025; kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình MTTG của địa phương, thành viên có các tổ trưởng, bí thư chi bộ ở tổ dân phố; lên danh sách 52 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo vào cuối năm nay và phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách để nắm bắt tình hình, đánh giá từng tiêu chí thiếu hụt và có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Thị trấn cũng chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội; quan tâm hỗ trợ sinh kế, việc làm và cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất, gắn với hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Một căn nhà mới của hộ nghèo người DTTS tại thị trấn Khánh Vĩnh được xây dựng từ nguồn vố lồng ghép các chương trình MTQG và vốn xã hội hóa
Một căn nhà đang hoàn thiện của hộ nghèo người DTTS tại thị trấn Khánh Vĩnh được xây dựng từ nguồn vố lồng ghép các chương trình MTQG và vốn xã hội hóa (Ảnh N. Vũ)

Bên cạnh đó, trong năm 2023, thị trấn đã cấp 2.519 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, trẻ em dưới 6 tuổi, người Kinh sinh sống ở vùng khó khăn; chi trả gần 64 triệu đồng tiền điện 6 tháng đầu năm cho 192 hộ nghèo; cho 3 hộ nghèo vay ưu đãi 140 triệu đồng, 5 hộ cận nghèo vay 200 triệu đồng...; đề nghị hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản cho 17 hộ nghèo đồng bào DTTS ở 2 tổ dân phố thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên, phụ nữ để định hướng đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân; phối hợp với nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng được 30 lao động và cho làm thời vụ nhiều lao động khác...

Nhờ triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, đến nay, thị trấn Khánh Vĩnh chỉ còn 119 hộ nghèo, giảm 74 hộ so với đầu năm, vượt chỉ tiêu là giảm 52 hộ; số hộ cận nghèo còn 113 hộ, giảm 11 hộ. 

Mới đây, lãnhđạo UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan vềhỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chi hơn 14,4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý để hỗ trợ thêm xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, phân bổ 5,48 tỷ đồng hỗ trợ 274 hộ cận nghèo trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh xây dựng nhà ở với số tiền 20 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 8,76 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho 139 hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào DTTS không thuộc đối tượng được thụ hưởng theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG 1719.

Tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu phấnđấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ngườidân.