Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Kinh tế huyện miền núi Lang Chánh có nhiều khởi sắc

Quỳnh Trâm - 10:05, 13/01/2023

Là một trong số 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, Lang Chánh có đông đồng bào các DTTS cùng chung sống. Những năm qua, việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện đang từng ngày phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao.

Hoàn thành nâng cấp tuyến quốc lộ 15A tạo điều kiện thuận lợi lưu thông phát triển kinh tế - xã hội
Hoàn thành nâng cấp tuyến quốc lộ 15A tạo điều kiện thuận lợi lưu thông phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm 2022, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh Covid 19... ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã đoàn kết thống nhất và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng an ninh.

Điển hình như kết quả huy động vốn đầu tư ước đạt trên 1.250 tỷ đồng. Ngoài các dự án lớn từ các năm trước, năm 2022, huyện đã kêu gọi và thu hút được các dự án lớn như: Nhà máy may xuất khẩu HQVN (vốn 80 tỷ đồng), trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản chất lượng cao (vốn trên 121 tỷ đồng), nhà máy sản xuất giày và nguyên phụ liệu ngành may mặc tại thị trấn Lang Chánh (vốn 300 tỷ đồng)... Tổng mức đầu tư các dự án dự kiến trên 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nổi bật hoàn thành nâng cấp tuyến quốc lộ 15A - Tiểu dự án 3 nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn Km53+00 - Km 109+00, đi qua các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc. Tiến hành rải thảm, lát đá vỉa hè, lắp điện chiếu sáng tại một số tuyến đường đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Năm 2022, huyện Lang Chánh đã kêu gọi và thu hút được các dự án lớn với mức đầu tư hàng 100 tỷ
Năm 2022, huyện Lang Chánh đã kêu gọi và thu hút được các dự án lớn với mức đầu tư hàng 100 tỷ

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh. Hiện nay, toàn huyện có 2 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh là sản phẩm Kẹo nhãn Châu Lang và Tinh dầu ngải cứu. Ngoài ra còn 3 sản phẩm tiềm năng đang hoàn thiện thủ tục để đánh giá. Trong năm, thành lập mới 17 doanh nghiệp đạt 113,% kế hoạch tỉnh giao. Thành lập mới 2 hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch của huyện và đạt 200% kế hoạch tỉnh giao.

Toàn huyện có 25/31 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 80,6%; cơ sở vật chất, hệ thống trường, lớp được đầu tư đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 578 tỷ đồng, đạt 157,24% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,2 triệu đồng, đạt 100,6% kế hoạch và 105,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,38% (từ 30,62% xuống còn 25,24%). Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho người dân được triển khai phù hợp, đúng đối tượng, dảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm luôn được huyện quan tâm đẩy mạnh
Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm luôn được huyện quan tâm đẩy mạnh

Công tác quốc phòng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định; Triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. Trong năm thực hiện cấp 3.680 căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân, nâng tổng số công dân được cấp căn cước công dân gắn chip toàn huyện là 38.980. Đăng ký tài khoản định danh điện tử cho hơn 5.800 công dân, trong đó có trên 900 tài khoản kích hoạt mức độ 1, trên 1.000 tài khoản kích hoạt mức độ 2.

Tổ chức thành công Hội đàm đánh giá kết quả 04 năm thực hiện thoả thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2018 – 2022, ký kết Thoả thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2022 – 2024 giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ; gặp gỡ ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 với các huyện Hậu Lộc, Bỉm Sơn.

Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã đoàn kết thống nhất và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội
Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã đoàn kết thống nhất và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội

Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Lang Chánh (30/08/1982 – 30/08/2022) tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân. Nhiều hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 40 năm tái lập huyện được triển khai, góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và ý chí, khát vọng cống hiến trong cán bộ và Nhân dân.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBNG huyện Lang Chánh cho biết, để đạt được những kết trên là nhờ vào công tác chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhanh chóng đưa các nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống bằng việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với 3 chương trình trọng tâm là phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ và 2 khâu đột phá về công tác cán bộ và xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.