Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kon Tum: 137 làng đồng bào DTTS được hỗ trợ cồng chiêng

Ngọc Thu - 17:31, 11/05/2023

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2023, công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 137 làng đồng bào DTTS được hỗ trợ cồng chiêng và tổ chức 143 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang.

Tỉnh Kon Tum có khoảng 2.500 bộ cồng chiêng được các DTTS bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị
Tỉnh Kon Tum có khoảng 2.500 bộ cồng chiêng được các DTTS bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 2.500 bộ cồng chiêng được các DTTS bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị. Toàn tỉnh có 434 nhà rông, cơ bản các làng đồng bào DTTS có cồng chiêng, nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy du lịch phát triển.

Tại cuộc họp đánh giá công tác triển khai bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa các DTTS trên địa bàn vừa diễn ra, ông Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã nhấn mạnh, công tác triển khai bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm ở lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trong thời gian đến, phấn đấu các làng DTTS đều có nhà rông, có cồng chiêng; tăng cường công tác truyền thông và giáo dục di sản văn hóa truyền thống; nghiên cứu, phục hồi các loại hình di sản văn hóa có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho các thôn, làng đồng bào DTTS được chọn đề nghị cấp thẩm quyền xem xét công nhận điểm du lịch. Đồng thời, tạo đầu ra cho sản phẩm truyền thống; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực làm công tác văn hóa.

Tin cùng chuyên mục
Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có 27 thôn trắng sóng và 155 thôn tương ứng với khoảng 11.000 hộ dân ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia.