Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lâm Đồng: Đạ Tẻh mở lớp truyền dạy cồng chiêng

PV - 17:15, 15/03/2023

Ngày 15/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức khai mạc lớp truyền dạy cồng chiêng tại xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh.

Khai mạc lớp học cồng chiêng tại xã Quốc Oai
Khai mạc lớp học cồng chiêng tại xã Quốc Oai

Tham gia lớp học có 30 học viên là con em vùng đồng bào dân tộc Mạ, Cơ Ho đang sinh sống tại xã Quốc Oai, có độ tuổi từ 15 - 30.

Tại đây, các học viên sẽ được nghệ nhân truyền dạy những nội dung về ý nghĩa đánh cồng chiêng trong đời sống của đồng bào DTTS; cách sử dụng cồng chiêng, kỹ năng đánh và biểu diễn cồng chiêng, múa xoang; tập luyện và biểu diễn thành thạo được bài cồng chiêng và múa xoang cơ bản.

Lớp học được tổ chức nhằm trao truyền những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Đây cũng là dịp nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ để ổn định lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương cũng như của tỉnh, từ đó góp phần phát triển dịch vụ - du lịch.