Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Kon Tum: Đồng bào Rơ Măm được quan tâm, đầu tư toàn diện từ Đề án của tỉnh

Nguyệt Anh - 12:14, 05/12/2022

Đề án Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 là cụ thể hóa Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của phụ nữ dân tộc Rơ Măm ở Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Ảnh BDT Kon Tum)
Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của phụ nữ dân tộc Rơ Măm ở Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Ảnh BDT Kon Tum)

Thực hiện Quyết định số 744/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Đề án Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 86/KH-BDT ngày 17/11/2022 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Đề án trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm khuyến Nông tỉnh Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến, chuyển giao kiến thức cho đồng bào Rơ Măm tại Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Nội dung tập huấn gồm 2 chuyên đề: Giới thiệu Đề án Đầu tư phát triển kinh tế- xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản và đi thực tế tham quan mô hình tại một số hộ gia đình nuôi bò sinh sản tại Làng Le, xã Mô Rai.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò giống sinh sản, bò thịt cho đồng bào dân tộc Rơ Măm tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày những vấn đề cơ bản về thực trạng kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc Rơ Măm; Nội dung tổng thể về Đề án Phát triển kinh tế- xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn đồng bào các kiến thức về những giống bò phổ biến ở Việt Nam và tỉnh Kon Tum; thức ăn, chuồng trại cho bò; kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản; chăm bê sau khi sinh; một số bệnh thông thường ở bò và cách điều trị; thực hành chế biến thức ăn…

Kết thúc lớp tập huấn, các hộ đồng bào Rơ Măm đều nắm vững được các nội dung đã được phổ biến và phấn khởi khi được tham gia, hưởng lợi từ Đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030.  

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.