Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ

Thanh Huyền - 08:48, 29/10/2019

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (DQTV)(sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc tại hội trường
Đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc tại hội trường

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Luật, đồng thời gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến khác của các đoàn đại biểu Quốc hội, chỉnh lý lại một số điều khoản của dự thảo Luật cho phù hợp về thể thức, kỹ thuật, bố cục văn bản, tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi.

Thảo luận tại hội trường, đa số các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội đều tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội. Các đại biểu cũng đánh giá cao các nội dung của dự thảo luật đã được rà soát, bảo đảm đồng bộ thống nhất. Các quy định của dự thảo Luật bám sát nguyên tắc DQTV với bản chất là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, vững mạnh, rộng khắp, tinh gọn trong tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả, bám sát tình hình, xu hướng công tác quân sự, quốc phòng, đặc thù trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đại biểu Chau Chắc (An Giang) ghi nhận dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý cơ bản hoàn chỉnh từng bước khắc phục những khó khăn bất cập, nhằm xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Đại biểu Chau Chắc kiến nghị Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật, cùng với đó thì Chính phủ, các cơ quan hữu quan sớm triển khai để luật đi vào cuộc sống.

Một số ý kiến đề nghị nâng độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV cho phù hợp với dự kiến nâng độ tuổi nghỉ hưu. Đại biểu Trần Văn Mão (Nghệ An) kiến nghị cần mở rộng hơn thời gian tự nguyện tham gia lực lượng này. Thực tế nhiều địa phương thiếu hụt nguồn lực nên việc khuyến khích kéo dài tuổi tham gia với lực lượng này là hết sức quan trọng.