Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Lâm Đồng: Phê duyệt danh sách 51 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

PV - 09:44, 20/03/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt danh sách 451 Người có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn năm 2017 - 2023 trên địa bàn, trong đó gồm 422 nam và 29 nữ.

Người uy tín trong vùng DTTS luôn được tỉnh quan tâm, gặp gỡ, trao đổi
Người có uy tín trong vùng DTTS luôn được tỉnh quan tâm, gặp gỡ, trao đổi

Cụ thể, chiếm số lượng nhiều nhất ở các huyện Di Linh (79 người), Đức Trọng (66 người), Bảo Lâm (53 người), Đam Rông (53 người), Lâm Hà (50 người).

Các huyện, thành còn lại gồm: Đơn Dương (35 người), Lạc Dương (30 người), Cát Tiên (28 người), Đạ Tẻh (25 người), Đạ Huoai (19 người), Đà Lạt (7 người), Bảo Lộc (6 người).

Thành phần Người có uy tín trong đồng bào DTTS như: Bí thư Chi bộ thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, cán bộ hưu trí, chức sắc tôn giáo, trưởng dòng họ, già làng, doanh nhân...