Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cà Mau: Tập huấn kiến thức pháp luật quyền dân sự chính trị cho đồng bào DTTS

Duy Trường - 17:22, 07/03/2023

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngày 7/3/2023, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Trần Văn Thời, UBND xã Trần Hợi và Ban Quản trị Chùa Tam Hiệp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đồng báo DTTS trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Duy Trường, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau triển khai các nội dung lớp tập huấn. Ảnh: Phú Toàn
Ông Nguyễn Duy Trường - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau triển khai các nội dung lớp tập huấn. Ảnh: Phú Toàn

Gần 100 đại biểu là cán bộ ấp, Người có uy tín trong đồng bào DTTS và người DTTS xã Trần Hợi tham dự lớp tập huấn được Báo cáo viên triển khai các nội dung về quyền và nghĩa vụ của người DTTS trong pháp luật Việt Nam và phút huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; quyền của người DTTS trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam; thực trạng phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS và giải phát phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTStrên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Việc tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự chính trị cho đồng bào DTTS nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng những quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về các quyền dân sự chính trị, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

Theo Kế hoạch của Giám đốc Sở Tư pháp, các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đồng báo DTTS tiếp theo sẽ được tổ chức tại Saltel Khánh Lâm, huyện U Minh; Salatel Hiệp Hòa Tây, huyện Đầm Dơi và Chùa Cao Dân, huyện Thới Bình vào các ngày 8 - 10/3/2023.

Tin cùng chuyên mục
Đakrông (Quảng Trị): Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào DTTS

Đakrông (Quảng Trị): Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào DTTS

Đakrông (Quảng Trị) là huyện miền núi có trên 80% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang được các cấp chính quyền, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện tích cực thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân.