Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Trí Phương - 12:41, 24/09/2023

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể: Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng. Hơn 200 đại biểu là nghệ nhân, trưởng thôn, Người có uy tín, người DTTS và thành viên các câu lạc bộ hát Then trên địa bàn xã Hương Sơn tham gia lớp tập huấn.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn

Then vừa là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, vừa là một loại hình âm nhạc dân gian mà nội dung của nó phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi buồn đến những ước vọng, hoài bão, nhằm hướng tới những điều bình an, tốt đẹp cho cuộc sống. Đặc biệt khi tiếp cận với các nghi lễ Then cổ truyền, người ta có thể thấy rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát nghi lễ hát Then người Nùng xã Hương Sơn; giới thiệu các nghi lễ hát Then; thực hành dựng lại nghi lễ  nghi lễ hát Then; truyền dạy loại hình văn nghệ hát Then; hướng dân tập luyện văn nghệ phục vụ biểu diễn các loại hình hát Then; tổ chức biểu diễn văn nghệ, trình diễn hát Then và CLB biểu diễn văn nghệ…

Cũng tại đây, các đại biểu được chứng kiến trực tiếp Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Hồng Vân thực hành dựng lại nghi lễ cúng Then dâng sao giải hạn. Đây chỉ là 1 trong nhiều nghi lễ cúng Then được thực hiện trong đời sống của người dân tộc Nùng xã Hương Sơn.

Thông qua lớp tập huấn giúp bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào dân tộc xã Hương Sơn, một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian rất đặc sắc và có sức lan tỏa lớn đối với đồng bào dân tộc Nùng trên địa bàn xã.